PEX PharmaSequence – Podsumowanie rynku aptecznego za lipiec 2020

Wartość sprzedaży statystycznej apteki w lipcu 2020 wyniosła 217 tys. PLN i była o 11.3% wyższa od sprzedaży osiągniętej przez apteki w poprzednim miesiącu. Natomiast całkowita wartość sprzedaży rynku aptecznego wyniosła 2 950.3 mln PLN i była niższa o 3.2% od sprzedaży w analogicznym okresie poprzedniego roku.

Średnia wartość sprzedaży statystycznej apteki w lipcu 2020 zwiększyła się względem analogicznego okresu poprzedniego roku dla dwóch segmentów. Dla produktów refundowanych sprzedaż spadła o 3.1%, dla produktów pełnopłatnych sprzedaż statystycznej apteki wzrosła o 1.5%, a dla produktów w sprzedaży odręcznej sprzedaż wzrosła o 4.2%. Całkowita sprzedaż statystycznej apteki wzrosła o 0.9%. W porównaniu do poprzedniego miesiąca sprzedaż statystycznej apteki zwiększyła się we wszystkich analizowanych segmentach. Leki refundowane zanotowały wzrost o 7.7%, leki pełnopłatne wzrost o 9.7%, a w segmencie sprzedaży odręcznej sprzedaż była wyższa o 15.3%.

Wartość sprzedaży rynku aptecznego w lipcu była niższa o 96.4 mln PLN od wartości rynku w porównywalnym analogicznym okresem ubiegłego roku. We wszystkich segmentach został zanotowany spadek wartości sprzedaży. Segment leków refundowanych spadł o 76.7 mln PLN, segment recept pełnopłatnych spadł o 18.6 mln PLN, a segment sprzedaży odręcznej spadł o 0.7 mln PLN. W porównaniu do czerwca 2020 sprzedaż całego rynku wzrosła o 293.1 mln PLN. We wszystkich segmentach został zanotowany wzrost wartości sprzedaży. Sprzedaż leków refundowanych wzrosła o 70.4 mln PLN, sprzedaż leków pełnopłatnych wzrosła o 59.8 mln PLN, a sprzedaż odręczna zwiększyła się o 159.3 mln PLN.

Prognoza rynku aptecznego na rok 2020 zakłada, iż wartość sprzedaży na koniec roku wyniesie 37.2 mld PLN i będzie na takim samym poziomie jaki osiągnął rynek apteczny w 2019 roku. Natomiast przewidywana wartość refundacji leków na koniec 2020 roku wyniesie 9.4 mld PLN, tj. o 0.8% mniej od wartości refundacji za poprzedni rok.

Średnia cena* produktów leczniczych sprzedawanych w aptece w lipcu 2020 r. wyniosła 22.8 PLN i spadła o 0.5% w porównaniu do poprzedniego miesiąca, a względem analogicznego okresu 2019 r. cena wzrosła o 4.7%.  W porównaniu do czerwca 2020 r. średnia cena w segmencie produktów refundowanych wzrosła o 0.4%, dla leków pełnopłatnych wzrosła o 0.5%, a w sprzedaży odręcznej wzrosła o 0.2%. W porównaniu do analogicznego okresu w 2019 r. średnia cena w segmencie produktów refundowanych wzrosła o 3.7%, dla leków pełnopłatnych wzrosła o 8.1%, a w sprzedaży odręcznej wzrosła o 5%.

Średnia marża apteczna w lipcu 2020 r. wyniosła 24.4% i wzrosła o 0.3% w porównaniu z analogicznym okresem w 2019 roku, a w porównaniu do czerwca 2020 r. średnia marża zmniejszyła się o 0.5%.

*Obliczona średnia cena odnosi się do produktów skategoryzowanych i uwzględnionych w bazie danych aptecznych PEX PharmaSequence i Kamsoft (Omnibus) – stanowią 97% obrotu aptecznego. Przy obliczeniu ceny transakcje są klasyfikowana na podstawie kategorii odpłatności zarejestrowanej w programie aptecznym podczas sprzedaży produktu.

Opracowała: Marta Mazurek

Podsumowanie rynku aptecznego za lipiec 2020 – do pobrania (format .pdf)

Podziel się !
  • Nowy Lek
Pokaż przyciski
Ukryj przyciski