Ustawa o zawodzie farmaceuty. Pierwsze posiedzenie podkomisji nadzwyczajnej

23 lipca br.  odbyło się pierwsze posiedzenie podkomisji nadzwyczajnej, która zajmuje się rozpatrzeniem projektu ustawy o zawodzie farmaceuty. Podkomisja została powołana 26 maja br., a jej przewodniczącym jest poseł Paweł Rychlik, jedyny farmaceuta w Sejmie. W merytorycznych pracach wzięli udział przedstawiciele Naczelnej Izby Aptekarskiej: Elżbieta Piotrowska-Rutkowska prezes NRA, Marek Tomków wiceprezes NRA oraz radca prawny NIA Krzysztof Baka.

Otwierając dyskusję ogólną posiedzenia podkomisji poseł Paweł Rychlik wyraził zadowolenie, że może być jej przewodniczącym i przekazał głos sekretarzowi stanu w Ministerstwie Zdrowia Józefie Szczurek-Żelazko. Pani Minister przedstawiła najważniejsze założenia procedowanego projektu, które dotyczą zasad wykonywania zawodu i funkcjonowania rynku farmaceutycznego. -„Zawód farmaceuty odgrywa bardzo dużą rolę w systemie ochrony zdrowia. Minister zdrowia uznał za właściwe przygotowanie projektu, który uregulowałby zasady wykonywania i kształcenia farmaceutów tak jak ma to miejsce w przypadku m.in.: ustawy o zawodzie lekarza czy fizjoterapeuty. (…)Powołany przez ministra zdrowia zespół ds. ustawy o zawodzie wypracował projekt, który jest kompromisem pomiędzy oczekiwaniami farmaceutów, a możliwościami ich zrealizowania” – podsumowała Józefa Szczurek-Żelazko .

W obecnym projekcie opieka farmaceutyczna nie będzie świadczeniem gwarantowanym. Niewiadomą jest sposób jej rozliczania oraz szczegółowe zasady udzielania. W trakcie prac podkomisji, posłowie zaznaczali także, że udzielanie usługi powinno zostać objęte dodatkowym ubezpieczeniem.W odpowiedzi, wiceminister Józefa Szczurek-Żelazko podkreśliła, że kwestie uregulowania zasad opieki farmaceutycznej wymagają dalszych intensywnych konsultacji, a projekt w obecnym kształcie stanowi podstawę do dalszych działań w tym kierunku. Zadeklarowała natomiast, że o finansowaniu opieki farmaceutycznej będą decydowały konkursy ofert.

Podczas posiedzenia poruszono tematykę braku zapisów dotyczących roli farmaceuty w procesie wykrywania potencjalnych interakcji suplementów diety z lekami, zasad ich reklamy, a także regulacji dotyczących wykonywania zadań zawodowych i szczepień w aptekach. Przewodnicząca klubu poselskiego Nowoczesna posłanka Katarzyna Lubnauer podkreśliła, że farmaceutów nie wolno obligować do wykonywania szczepień – należy im to umożliwić. Głos w sprawie szczepień zabrał także przedstawiciel NRA Marek Tomków. – „Należy podjąć trud który umożliwi szczepienie pacjentów w aptekach. Jest to działanie, wieloletnie powiązane ze specjalistycznymi szkoleniami i fachowym przygotowaniem personelu. Oczywiście dla farmaceutów nie może być obligatoryjne – podkreślił. Wiceprezes odniósł się także do udostępniania informacji o stanie zdrowia podmiotom nieuprawnionym. –„Stanowczo sprzeciwiamy się udostępnianiu podmiotom nieuprawnionym jakichkolwiek danych dotyczących stanu zdrowia pacjentów i zmianom zakazów w tym zakresie”- powiedział Marek Tomków. Zgodnie z deklaracją Ministerstwa Zdrowia wskazane kwestie mają zostać uregulowane w późniejszym etapie prac legislacyjnych.

Wychodząc naprzeciw obawom środowiska techników Ministerstwo Zdrowia widzi potrzebę doprecyzowania zapisów dotyczących nadzoru farmaceuty nad technikiem farmaceutycznym podczas wykonywania czynności fachowych. Jak podkreślił przedstawiciel rządu, wskazany nadzór dotyczyć ma jedynie okresu praktyki technika farmaceutycznego przed uzyskaniem uprawnień, a więc na stażu zawodowym.

Podczas posiedzenia głos zabrała także strona społeczna. Prezes NRA Elżbieta Piotrowska-Rutkowska w swojej wypowiedzi podkreśliła, że rolą farmaceuty nie jest wchodzenie w kompetencje lekarza. –(…)”Nie chcemy i nie wchodzimy w kompetencje innych zawodów medycznych – tym bardziej lekarza. 60% pacjentów nie stosuje się do zaleceń lekarzy. Efekt leczenia lekarzy nie jest taki, jakiego oczekują. W tym zakresie powinna to być rola farmaceuty” – podkreśliła Elżbieta Piotrowska-Rutkowska. Prezes NRA wyraziła także nadzieję na to, że projekt zostanie procedowany możliwie szybko, co umożliwi w pełni wykorzystanie potencjału zawodu farmaceuty.

Podczas trwającej epidemii uwypukliła się również nieoceniona rola aptek w systemie ochrony zdrowia. Jak wskazał wiceprezes NRA Marek Tomków, w marcu br. w aptekach zanotowano aż 40 milionów wizyt. Nie odnotowano w tym czasie ani jednego zakażenia pacjenta, dlatego obawa przed wprowadzeniem opieki farmaceutycznej w czasie zagrożenia epidemicznego jest nieuzasadniona.

Szczegółowe rozpatrzenie projektu ustawy zostanie przeprowadzone podczas kolejnego posiedzenia podkomisji nadzwyczajnej.
Transmisja z obrad podkomisji nadzwyczajnej dostępna tutaj:
https://www.sejm.gov.pl/Sejm9.nsf/transmisje.xsp?unid=7D99356E538016E5C12585A7002F0880#

 

 

 

Podziel się !
  • Nowy Lek
Pokaż przyciski
Ukryj przyciski