Ustawa o zawodzie farmaceuty po pierwszym czytaniu przez Sejmową Komisję Zdrowia

26 maja br.  podczas posiedzenia Sejmowej Komisji Zdrowia odbyło się pierwsze czytanie projektu ustawy o zawodzie farmaceuty. To kolejny ważny etap procedowania tej regulacji. W posiedzeniu z ramienia Naczelnej Izby Aptekarskiej uczestniczyła Elżbieta Piotrowska-Rutkowska – prezes NRA.

Należy wykorzystać potencjał farmaceutów

Podczas posiedzenia wiceminister zdrowia Maciej Miłkowski przedstawił ogólne założenia projektu uwypuklając znaczenie ustawy nie tylko dla samych farmaceutów, ale również dla całego systemu ochrony zdrowia. Zwrócił szczególną uwagę na zachowanie niezależności farmaceutów podczas wykonywania przez nich codziennych obowiązków, możliwość świadczenia opieki farmaceutycznej zarówno w aptekach ogólnodostępnych i szpitalnych, rolę w interdyscyplinarnych zespołach medycznych oraz związane z tymi działaniami oszczędności dla systemu. – Potencjał kadrowy i intelektualny farmaceutów powinien zostać właściwe wykorzystany. Oczekujemy, że ustawa stanowić będzie wsparcie dla całego systemu ochrony zdrowia. Mocno postawiliśmy w niej również na niezależność farmaceuty– podkreślił Maciej Miłkowski.

Ważnym celem wprowadzenia ustawy o zawodzie farmaceuty jest również według Macieja Miłkowskiego zapewnienie pacjentom holistycznego podejścia do choroby oraz całego procesu leczenia. Takim gwarantem w jego ocenie ma być właśnie farmaceuta.

Podczas posiedzenia głos zabrał również jedyny farmaceuta w sejmie, poseł Paweł Rychlik, dziękując rządowi za pracę nad ustawą. – Chciałem podziękować rządowi za przygotowanie i przedłożenie do prac komisji tej ustawy. Po upadku komunizmu od 1989 roku to właśnie farmaceuci jako jedna z nielicznych grup zawodowych zaufania publicznego była bez tej ustawy. I dzisiaj to jest właśnie procedowane – powiedział poseł.

Farmaceuci zdali egzamin

Farmaceuci są praktycznie jedyną grupą wśród zawodów medycznych, która nie ma swojej ustawy, dlatego rozpoczęcie prac nad projektem ustawy o zawodzie farmaceuty to moment historyczny i wyjątkowy dla całego naszego środowiska. Pandemia koronawirusa jednoznacznie pokazała, że stanowią oni kluczowy element systemu, bez którego zdrowie, a nawet życie wielu milionów pacjentów może być zagrożone. Dziś już nikt nie powinien mieć wątpliwości, co do sensu i celowości wprowadzenia do systemu prawnego ustawy o zawodzie farmaceuty.

– Od momentu wybuchu pandemii apteki pozostawały otwarte, a farmaceuci – bez względu na ryzyko – świadczyli usługi na rzecz wielu milionów pacjentów. Dokonaliśmy wszelkich starań, aby każdy pacjent miał dostęp leków i aby możliwie każdy pacjent w Polsce miał zapewniony dostęp do placówek zdrowotnych, jakimi przecież są apteki. Mam nadzieję, że procedowanie projektu ustawy o zawodzie farmaceuty odbędzie się w spokojnej atmosferze, ponad partyjnymi podziałami, co z kolei zaowocuje możliwie szybką ścieżką legislacyjną zakończoną uchwaleniem tej regulacji – powiedziała prezes Naczelnej Rady Aptekarskiej Elżbieta Piotrowska-Rutkowska.

W trakcie posiedzenia wybrano 11 członków sejmowej podkomisji, która zajmie się dalszym procedowaniem projektu. Transmisja z obrad Komisji Zdrowia dostępna tutaj:

http://www.sejm.gov.pl/Sejm9.nsf/transmisje.xsp?unid=9E80898EA3025CC2C125856F00360C47#

Podziel się !
  • Nowy Lek
Pokaż przyciski
Ukryj przyciski