Zabezpieczenie personelu aptek – apel do przedsiębiorców

W związku z sygnałami docierającymi do izb aptekarskich, dotyczącymi braku wdrożenia działań zabezpieczających personel aptek przed ryzkiem zakażenia koronawirusem lub wdrażaniem ich w sposób częściowy, Naczelna Izba Aptekarska wzywa do natychmiastowego:

  1. Zastosowania się do wytycznych przygotowanych przez samorząd aptekarski w porozumieniu z Ministerstwem Zdrowia i Głównym Inspektoratem Sanitarnym
  2. Udostępnienia pracownikom aptek środków ochrony osobistej i płynów dezynfekujących
  3. Wdrożenia procedur ograniczających liczbę pacjentów oczekujących w izbie ekspedycyjnej do koniecznego minimum, sprzedaż w wyznaczonych strefach lub za pośrednictwem okienek do sprzedaży nocnej.

Jednocześnie przypominamy, że rozwój pandemii wymaga wdrażania rozwiązań nadzwyczajnych, których najwyższym celem jest zapobieganie rozprzestrzeniania się COVID-19 oraz ochrona fachowego personelu zatrudnionego w Państwa placówkach.

Adnotacja:

Komunikat został wysłany do największych sieci aptecznych działających na rynku polskim.

 

Podziel się !
  • Nowy Lek
Pokaż przyciski
Ukryj przyciski