NRA apeluje o działania zwiększające bezpieczeństwo personelu aptek

APEL Nr VIII/1/2020

NACZELNEJ RADY APTEKARSKIEJ

z dnia 10 marca 2020 r.

o podjęcie dodatkowych działań w celu zwiększenia bezpieczeństwa personelu aptek w związku ze zwiększającą się liczbą przypadków zakażenia wirusem SARS-CoV-2.

Na podstawie art. 39 ust. 1 zdanie wprowadzające do wyliczenia w zw. z art. 7 ust. 1 pkt 1, 2, 5, 6 i 9 oraz ust. 2 pkt 7 i 11 ustawy z dnia 19 kwietnia 1991 r. o izbach aptekarskich (tj. Dz. U. z 2019 r., poz. 1419) Naczelna Rada Aptekarska wyraża następujące stanowisko:

W związku ze zwiększającą się liczbą przypadków zakażenia wirusem SARS-CoV-2 i rozprzestrzeniania się choroby zakaźnej u ludzi, wywołanej tym wirusem, Naczelna Rada Aptekarska zwraca się z apelem do podmiotów prowadzących apteki o podjęcie dodatkowych działań w celu zwiększenia bezpieczeństwa personelu aptek, w szczególności poprzez:

  1. opracowanie i wdrożenie procedur gwarantujących bezpieczeństwo personelu;
  2. zapewnienie środków ochrony osobistej oraz środków dezynfekujących;
  3. ewentualny montaż szyb ochronnych oddzielających personel aptek od pacjentów korzystających z usług aptek.

Jednocześnie NRA zwraca się do Ministra Zdrowia z wnioskiem o zaopatrzenie aptek w adekwatną do potrzeb liczbę materiałów ochronnych i preparatów dezynfekujących oraz przygotowanie jednoznacznych procedur postępowania personelu aptek gwarantujących ich bezpieczeństwo.

                                                                                     Sekretarz NRA                                                                 Prezes NRA

dr n. farm. Lucyna SAMBORSKA             mgr farm. Elżbieta PIOTROWSKA – RUTKOWSKA

 

Pismo przewodnie do Apelu,  w sprawie zapewnienia środków bezpieczeństwa personelowi aptek wystosowane do Ministra Zdrowia dostępne jest tutaj.

 

Podziel się !
  • Nowy Lek
Pokaż przyciski
Ukryj przyciski