Aptekarz Polski nr 158/136e październik 2019

Szanowni Państwo!

Z przyjemnością zawiadamiamy, iż ukazał się kolejny 158/136e numer “Aptekarza Polskiego“.


Aptekarz Polski – Pismo Naczelnej Izby Aptekarskiej
zawiera treści przeznaczone dla farmaceutów
i osób uprawnionych do wystawiania recept.

Pocztowy adres redakcji:
Naczelna Izba Aptekarska
Redakcja Aptekarza Polskiego,
ul. Długa 16, 00-238 Warszawa

z wyrazami szacunku,
Redakcja Aptekarza Polskiego: Redaktor Wydawca – mgr farm. Michał Grzegorczyk,
Redaktor Naczelny – Zbigniew Solarz, Zastępca Redaktora Naczelnego – dr hab. n. farm. Tomasz Baj, 
Sekretarz redakcji – mgr farm. Olga Sierpniowska, Project Manager (NIA) – mgr Halina Roszkowska-Filip.

Podziel się !
  • Nowy Lek
Pokaż przyciski
Ukryj przyciski