Honorowy patronat Ministra Zdrowia nad kampanią: „Po pierwsze farmaceuta”

Minister Zdrowia Łukasz Szumowski wyraził oficjalną zgodę na objęcie honorowym Patronatem Ministra Zdrowia kampanii promującej zawód farmaceuty: „Po pierwsze farmaceuta”. Logo Ministerstwa Zdrowia zostanie umieszczone i wyróżnione na materiałach informacyjnych i spotach edukacyjnych, które będą rozpowszechniane w ramach kampanii. Akcja ma charakter edukacyjny. Jej celem jest pokazanie Polakom, że farmaceuta to przede wszystkim ekspert w dziedzinie farmakoterapii i zdrowia.

– Decyzja Ministra Zdrowia jest wyrazem ogromnego zaufania. Dzięki wsparciu Ministerstwa Zdrowia jeszcze większa rzesza polskich pacjentów dowie się, czego może oczekiwać od swoich farmaceutów, w czym mogą być im pomocni i jak wiele dobrego, dzięki umiejętnościom i gruntownemu wykształceniu, mogą wnieść do systemu ochrony zdrowia w Polsce – powiedziała Elżbieta Piotrowska-Rutkowska, prezes Naczelnej Rady Aptekarskiej.

Kampania edukacyjna: „Po pierwsze farmaceuta”, prowadzona wspólnie przez Naczelną Izbę Aptekarską i Fundację Aflofarm, ma za zadanie wzmocnić wizerunek zawodu farmaceuty w Polsce. Będzie realizowana do września 2019 roku przy użyciu różnorodnych kanałów komunikacji. Raport „Farmaceuta w Polsce. Ogólnopolskie badania wizerunkowe 2019” dostępny na stronie www.popierwszefarmaceuta.pl jest jednym z nich.

– Zależy nam przede wszystkim na tym, by dotrzeć bezpośrednio do pacjentów. Chcemy, aby Polacy mieli przekonanie, że farmaceuta to najlepszy specjalista od leków, a każdy magister farmacji poinformuje o interakcjach czy udzieli porad w drobnych problemach zdrowotnych, a w razie potrzeby zaleci wizytę u specjalisty– powiedział prezes zarządu Fundacji Aflofarm, Tomasz Furman.

– Taka kampania jest niezbędna, nie tylko w kontekście promocji zawodu farmaceuty, ale również rozwiązań prawnych. Mam tutaj na myśli długo oczekiwaną przez całe środowisko ustawę o zawodzie farmaceuty – zauważa Elżbieta Piotrowska-Rutkowska.

Głównymi narzędziami kampanii są: spot wizerunkowy promujący zawód farmaceuty oraz cztery animowane spoty edukacyjne. Dzięki nim Polacy mają szansę dowiedzieć się, w czym może im pomóc magister farmacji i jak wygląda proces jego kształcenia. Jeden z filmów opowiada o zawodzie farmaceuty szpitalnego, z którego istnienia niewielu pacjentów zdaje sobie sprawę. Ostatni spot poruszy natomiast temat opieki farmaceutycznej i pokaże, jaką rolę może odgrywać farmaceuta w polskim systemie opieki zdrowotnej, o ile rozwiązanie to zostanie wprowadzone w naszym kraju w sposób systemowy. Badania pokazały, że 39,4% Polaków nie wie, czym jest opieka farmaceutyczna i jaki mógłby być jej zakres.

Akcję edukacyjną zakończy merytoryczna debata na temat przyszłości zawodu farmaceuty w Polsce, która odbędzie się 26 września, podczas Ogólnopolskiego Dnia Aptekarza.
Pełną wersję raportu „Farmaceuta w Polsce. Ogólnopolskie badania wizerunkowe 2019”, spot wizerunkowy, artykuły edukacyjne oraz pozostałe filmy powstałe w ramach akcji znaleźć można na stronie internetowej kampanii: www.popierwszefarmaceuta.pl oraz na profilu kampanii na Facebooku.

Podziel się !
  • Nowy Lek
Pokaż przyciski
Ukryj przyciski