Produkty lecznicze, którym skrócono termin ważności pozwolenia na dopuszczenie do obrotu

Prezes Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych  Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych (URPLWMiPB) wydał decyzję w sprawie skrócenia terminu ważności pozwolenia na dopuszczenie do obrotu produktom leczniczym, których wykaz znajduje się w dokumencie poniżej. Niniejsze zestawienie przedstawia decyzje wydane w maju 2019 r.


Do pobrania – Decyzja skróceń maj 2019
Do pobrania – Baza skróceń maj 2019

Podziel się !
  • Nowy Lek
Pokaż przyciski
Ukryj przyciski