Aptekarz Polski wydanie specjalne – O dobrej praktyce weryfikacji leków w aptece ogólnodostępne oraz aptece szpitalnej

O DOBREJ PRAKTYCE WERYFIKACJI LEKÓW (DPWL) W APTECE OGÓLNODOSTĘPNEJ ORAZ APTECE SZPITALNEJ DLA POPRAWY BEZPIECZEŃSTWA PACJENTÓW W POLSCE

Aptekarz Polski wydanie specjalne styczeń 2019 ⇐ egzemplarz do pobrania (format pdf.)

Stosowanie sfałszowanych produktów leczniczych jest poważnym zagrożeniem dla zdrowia publicznego, tym bardziej, że liczba odnotowywanych przypadków spożycia sfałszowanych leków z roku na rok jest coraz większa. Z uwagi na fakt, iż fałszowanie leków jest problemem globalnym, konieczne jest podjęcie skoordynowanych międzynarodowych działań, które mogą zapewnić efektywną strategię walki z fałszywymi produktami. Z tego względu niezbędna jest rola Unii Europejskiej jako organu regulującego przepływ towarów (w tym leków) na swoim terytorium.

Rozporządzenie Delegowane, które rozpocznie proces wdrażania Dyrektywy dot. zwalczania fałszowania lekówr (Falsified Medicines Directive, FMD), zostało opublikowrane. Jest to ważny krok w zakresie bezpieczeństwa pacjentówr w Europie. Oznacza to, iż apteki szpitalne w Europie mają trzy lata na przygotowanie się do rozpoczęcia procesu uwierzytelniania leków (termin dostosowania do wymagań dyrektywy europejskiej upływać będzie w lutym 2019).

Nieustannie rosnąca liczba zidentyfikowanych leków sfałszowanych i podrobionych w legalnym łańcuchu dostaw stanowi krytyczne zagrożenie dla pacjentów, firm (bio) farmaceutycznych, opiekinów pacjentów, płatników oraz farmaceutów, Dyrektywa dot. zwalczania fałszowania leków (Falsified Medicines Directive, FMD) stwarza realną szansę na zmniejszenie tego zagrożenia i optymalizację usług w zakresie opieki zdrowotnej, również poprzez optymalizację przepływu pracy aptek oraz wspieranie pacjentów w przestrzeganiu zaleceń medycznych. Niezbędnym krokiem do zapewnienia takich korzyści i osiągnięcia zgodności z Dyrektywą FMD jest opracowanie oraz regularny przegląd wytycznych związanych z Dobrymi Praktykami Autentyfikacji.

dr n. farm. Piotr Merks i Zespół redakcyjny, 2019

Podziel się !
  • Nowy Lek
Pokaż przyciski
Ukryj przyciski