Aptekarz Polski nr 149/127e styczeń 2019

Szanowni Państwo! 

Z przyjemnością zawiadamiamy, iż ukazał się kolejny 149/127e numer Aptekarza Polskiego“.

Aktualny numer 149/127e styczeń 2019   do pobrania

“Aptekarza Polskiego“ – online

 – SPIS TREŚCI –

AKTUALNOŚCI

WSZECHNICA APTEKARSKA

MANUAŁ APTEKARSKI

W APTECE

LEX APOTHECARIORUM

RYNEK LEKÓW

BIBLIOTEKA FARMACEUT

PANORAMA SAMORZĄDU

HISTORIA FARMACJI

BAROMETR PEX PHARMASEQUENCE

NOWE REJESTRACJE

CHWILA ODDECHU

SPORT TO ZDROWIE

Z UNIWERSYTETU

PRZEGLĄD PRASY

TEST WIEDZY


Aptekarz Polski – Pismo Naczelnej Izby Aptekarskiej
zawiera treści przeznaczone dla farmaceutów
i osób uprawnionych do wystawiania recept.

Pocztowy adres redakcji:
Naczelna Izba Aptekarska
Redakcja Aptekarza Polskiego,
ul. Długa 16, 00-238 Warszawa

z wyrazami szacunku,
Redakcja Aptekarza Polskiego:
Redaktor Wydawca – mgr farm. Michał Grzegorczyk
Redaktor Naczelny – Zbigniew Solarz
Zastępca Redaktora Naczelnego – dr hab. n. farm. Tomasz Baj
Sekretarz redakcji – mgr farm. Olga Sierpniowska
Project Manager (NIA) – mgr Halina Roszkowska-Filip.

Podziel się !
  • Nowy Lek
Pokaż przyciski
Ukryj przyciski