Aptekarz Polski nr 148/126e grudzień 2018

Szanowni Państwo! 

Z przyjemnością zawiadamiamy, iż ukazał się kolejny 148/126e numer Aptekarza Polskiego“.

Aktualny numer    do pobrania


Aptekarz Polski – Pismo Naczelnej Izby Aptekarskiej
zawiera treści przeznaczone dla farmaceutów
i osób uprawnionych do wystawiania recept.

Pocztowy adres redakcji:
Naczelna Izba Aptekarska
Redakcja Aptekarza Polskiego,
ul. Długa 16, I. piętro
00-238 Warszawa

z wyrazami szacunku,
red. mgr Zbigniew Solarz – Redaktor Naczelny
mgr farm. Olga Sierpniowska – Sekretarz Redakcji
dr hab. n. farm. Tomasz Baj – Zastępca Redaktora Naczelnego
mgr Halina Roszkowska-Filip – Project Manager (NIA) 

Podziel się !
  • Nowy Lek
Pokaż przyciski
Ukryj przyciski