Minister Zdrowia uhonorował specjalistów. W uroczystości „Specjalista 2017” udział wzięła Prezes NRA Elżbieta Piotrowska-Rutkowska

Serdecznie gratuluję wyróżnionym, wszystkim tym, którzy otrzymali najwyższe wyniki w egzaminach specjalizacyjnych. Wszystkie zawody medyczne, których przedstawiciele są dzisiaj razem i razem świętują sukces, powinni zawsze ze sobą współpracować. Dialog w służbie zdrowia jest niezbędny i musimy go prowadzić, jeżeli chcemy dorównać standardom europejskim” – powiedziała Elżbieta Piotrowska Rutkowska, prezes NRA podczas uroczystości „Specjalista 2017”, która odbyła się w Ministerstwie Zdrowia 13.października 2018 roku.

Podczas uroczystości „Specjalista 2017” podsekretarz stanu w Ministerstwie Zdrowia Marcin Czech wręczył listy gratulacyjne osobom, które w ubiegłym roku uzyskały najwyższe wyniki z egzaminu specjalizacyjnego. Wyróżniono specjalistów w następujących zawodach: lekarze, lekarze dentyści, farmaceuci, diagności laboratoryjni i osoby wykonujące inne zawody mające zastosowanie w ochronie zdrowia. Listy gratulacyjne otrzymali również kierownicy specjalizacji. 

W uroczystości uczestniczyli także: wiceminister zdrowia Maciej Miłkowskidyrektor Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego prof. dr hab. Ryszard Gellert, dyrektor Centrum Egzaminów Medycznych prof. dr hab. Mariusz Klencki, prezes Naczelnej Rady Lekarskiej prof. dr hab. Andrzej Matyja, prezes Naczelnej Rady Aptekarskiej Elżbieta Piotrowska-Rutkowska oraz w zastępstwie prezesa Krajowej Rady Diagnostów Laboratoryjnych dr Elżbieta Stefaniuk.  

Najwięcej wyróżnień otrzymali lekarze i lekarze dentyści. W tej grupie najwyższe wyniki z egzaminu otrzymało 36 osób, w grupie osób reprezentujących inne zawody medyczne – 9 osób, wśród farmaceutów – 8, a wśród diagnostów laboratoryjnych – 4. 

Wiceminister Marcin Czech pogratulował wyróżnionym specjalistom i życzył im, aby wiedza zdobyta w toku kształcenia służyła pacjentom i całemu społeczeństwu. Podziękował również kierownikom specjalizacji. Podkreślił, że rola mistrza-mentora w kształceniu podyplomowym kadr medycznych jest nie do przecenienia. 

Podziel się !
  • Nowy Lek
Pokaż przyciski
Ukryj przyciski