Aptekarz Polski nr 145/123E

Szanowni Państwo!

Z przyjemnością zawiadamiamy, iż ukazał się kolejny 145/123E online numer “Aptekarza Polskiego“.

NUMER 145/123 ONLINE

W NUMERZE:

AKTUALNOŚCI

WSZECHNICA APTEKARSKA

APTEKARSKI MANUAŁ

OPIEKA FARMACEUTYCZNA

RYNEK LEKÓW

W APTECE

BIBLIOTEKA FARMACEUTY

HISTORIA FARMACJI

PANORAMA SAMORZĄDU

LEX APOTHECARIORUM

Z UNIWERSYTETU

BAROMETR PEX PHARMASEQUENCE

NOWE REJESTRACJE

FORUM WYDARZEŃ

PRZEGLĄD PRASY

SPORT TO ZDROWIE

TEST WIEDZY

 


Aptekarz Polski – Pismo Naczelnej Izby Aptekarskiej
zawiera treści przeznaczone dla farmaceutów
i osób uprawnionych do wystawiania recept.

Pocztowy adres redakcji:
Naczelna Izba Aptekarska
Redakcja Aptekarza Polskiego,
ul. Długa 16, I. piętro
00-238 Warszawa

z wyrazami szacunku,
mgr farm. Michał Grzegorczyk – Redaktor Wydawca
red. mgr Zbigniew Solarz – Redaktor Naczelny
mgr farm. Olga Sierpniowska – Sekretarz Redakcji
dr n. farm. Tomasz Baj – Zastępca Redaktora Naczelnego
mgr Halina Roszkowska-Filip – Product Manager (NIA)

 

Podziel się !
  • Nowy Lek
Pokaż przyciski
Ukryj przyciski