PEX PharmaSequence – podsumowanie rynku aptecznego za sierpień 2018

Wartość sprzedaży statystycznej apteki w sierpniu wyniosła 187,5 tys. PLN i była o 3% większa od sprzedaży osiągniętej przez apteki w poprzednim miesiącu. Natomiast całkowita wartość sprzedaży rynku aptecznego wyniosła ponad 2 779 mln PLN i była większa o 8,3% od sprzedaży w analogicznym okresie poprzedniego roku.

Średnia wartość sprzedaży statystycznej apteki w sierpniu zwiększyła się względem analogicznego okresu poprzedniego roku dla segmentu produktów w sprzedaży odręcznej o 12,3%. Dla produktów pełnopłatnych sprzedaż wzrosła o 7,1%, a dla leków refundowanych była większa o 8,2%. Natomiast w porównaniu do lipca bieżącego roku sprzedaż statystycznej aptek w segmencie sprzedaży odręcznej zwiększyła się o 6,1%, leki pełnopłatne zanotowały wzrost o 2,1%, a refundowane o 0,6%.

Wartość sprzedaży rynku aptecznego w sierpniu była o ponad 69 mln PLN większa od wartości rynku w poprzednim miesiącu. Segment recept pełnopłatnych wzrósł o prawie 10 mln. Segment leków refundowanych wzrósł o ponad 1 mln PLN, natomiast sprzedaży odręcznej wzrósł o blisko 62 mln PLN. Leki sprzedawane w ramach importu (wnioski indywidualne) odnotowały w tym okresie spadek o ponad 4 mln PLN. W porównaniu do analogicznego okresu 2017 roku sprzedaż całego rynku wzrosła o ponad 213 mln PLN. Wartość produktów w sprzedaży odręcznej była o prawie 114 mln PLN większa niż w sierpniu 2017 r. Sprzedaż leków pełnopłatnych wzrosła o blisko 34 mln PLN. Sprzedaż leków refundowanych była większa o prawie 63 mln PLN. Względem sierpnia 2017 wzrosła wartość leków sprowadzanych w ramach importu (o niemal 3 mln PLN).

Prognoza rynku aptecznego na rok 2018 zakłada, iż wartość sprzedaży na koniec roku wyniesie blisko 34 mld PLN i będzie wyższa o 2,4% względem wyniku jaki osiągnął rynek apteczny w 2017 r. Natomiast przewidywana wartość refundacji leków na koniec 2018 r. wyniesie prawie 9 mld PLN, tj. o prawie 4% więcej od wartości refundacji za poprzedni rok.

Średnia cena* produktów leczniczych sprzedawanych w aptece w sierpniu 2018 r. wyniosła 21 PLN. Średnia cena wobec poprzedniego miesiąca zmalała o 0,4%, a względem analogicznego okresu 2017 r. zwiększyła się o 3,1%. W porównaniu do sierpnia 2017 r. ceny zwiększyły się we wszystkich monitorowanych segmentach rynku: Średnia cena produktów w sprzedaży odręcznej wzrosła o 5%, w segmencie produktów pełnopłatnych o 1,7%. Dla leków refundowanych cena była większa o 1,6%. Względem poprzedniego miesiąca ceny w większości wykazały spadki. Cena leków pełnopłatnych wzrosła o 0,2%, leków refundowanych spadła o 0,6%. Dla produktów w sprzedaży odręcznej średnia cena spadła o 0,1% w stosunku do lipca br. 

Średnia marża apteczna w sierpniu 2018 r. wyniosła 25,2% i była o 0,8% mniejsza niż marża w analogicznym okresie 2017 r., a w porównaniu do lipca 2018 roku marża wzrosła o 2,1%.

*Obliczona średnia cena odnosi się do produktów skategoryzowanych i uwzględnionych w bazie danych aptecznych PEX PharmaSequence i Kamsoft (Omnibus) – stanowią 97% obrotu aptecznego. Przy obliczeniu ceny transakcje są klasyfikowana na podstawie kategorii odpłatności zarejestrowanej w programie aptecznym podczas sprzedaży produktu. Dla zachowania spójności porównań średnie ceny zostały przeliczone historycznie od stycznia 2016.

Opracował: Błażej Górniak

PEX PharmaSequence – podsumowanie rynku aptecznego za sierpień 2018 ⇐ więcej

Podziel się !
  • Nowy Lek
Pokaż przyciski
Ukryj przyciski