Pacjenci potrzebują kompleksowego dostępu do informacji

23 kwietnia br. w siedzibie Naczelnej Izby Lekarskiej w Warszawie spotkali się przedstawiciele wielu środowisk ochrony zdrowia, żeby omówić model systemu informacji dla pacjentów. Dyskusja i wykłady pt. „Pacjent w epoce informacji – wyzwania dla instytucji publicznych w Polsce” objęły wiele obszarów, które według pomysłodawców muszą współgrać, aby projekt doczekał się realizacji.

W wydarzeniu udział wzięli m.in. przedstawiciele Ministerstwa Zdrowia, Rzecznika Praw Pacjenta, Naczelnej Izby Lekarskiej, Naczelnej Izby Aptekarskiej, Naczelnej Izby Pielęgniarek i Położnych, Narodowego Funduszu Zdrowia, Centrum Systemów Informacyjnych, Głównego Inspektora Sanitarnego oraz organizator spotkania Fundacja My Pacjenci. Celem spotkania było wypracowanie optymalnej wersji schematu informacyjnego, który odpowiadałby na potrzeby wszystkich interesariuszy, zarówno informujących, jak i informowanych, a także systemu ochrony zdrowia. Przedstawiciele pacjentów podkreślali, że dzięki takim inicjatywom zmierzamy w dobrym kierunku, ponieważ Polacy potrzebują takiej informacji. Pomysł stworzenia ogólnopolskiej bazy wiedzy dla pacjentów jest doskonały, ale musi być ona łatwo dostępna, kompleksowa i wysokiej jakości. System powinien być przede wszystkim prosty i użyteczny dla pacjentów.

Projekt modelu informacyjnego, autorzy podzieli się na 4 sektory:

  1. Informacja o systemie opieki zdrowotnej, która zawiera m.in. wyszukiwarkę lekarzy, świadczeniodawców, miejsc, gdzie można kupić lek, ale także sprawdzanie kolejek, zapisy na wizyty on-line, dostęp do Internetowego Konta Pacjenta (IKP), Zintegrowanego Informatora Pacjenta (ZIP), czy Elektronicznej Dokumentacji Medycznej (EDM);

  2. Informacja dla pacjentów z chorobami przewlekłymi obejmuje informacje na temat chorób, wsparcie w samoleczeniu, opiekę w domu i grupy wsparcia;

  3. Informacja, jak sobie poradzić z prostymi problemami bez pomocy lekarza? Innowacyjnym rozwiązaniem w tej grupie jest nonemergency line 111

  4. Informacja o tym, jak utrzymać zdrowie, czyli szeroko pojęta profilaktyka dotycząca odżywiania, stylu życia, zagrożeń środowiskowych, uzależnień.

Pomysłodawcy podkreślają, że jest to rozwiązanie potrzebne i pilne w polskiej służbie zdrowia. Ograniczony dostęp do informacji pogarsza dostęp do świadczeń, potęguje kolejki i powoduje kryzys kadr. Trzeba jak najszybciej włączyć nowe zawody medyczne i na nowo podzielić zadania między nimi, należy wzmocnić medycynę prewencyjną, a także odinstytucjonalizować system, aby mógł on sprawnie działać. Paneliści w większości poparli przedstawioną ideę. Swoją pomoc, na miarę możliwości, w tworzeniu systemu informacji zaoferowały wszystkie grupy zawodów medycznych, a także przedstawiciele instytucji państwowych obecnych na spotkaniu.

Bardzo się cieszę, że w tym modelu są farmaceuci. Jesteśmy grupą zawodową o bardzo szerokich kompetencjach, dedykowaną nie tylko do leków, ale również do porad i opieki farmaceutycznej. Jesteśmy łącznikiem pomiędzy lekarzem a pacjentem, możemy wypełnić lukę informacyjną i świadczyć szeroko pojętą opiekę farmaceutyczną na rzecz pacjenta w zakresie doradztwa lekowego, poradnictwa, profilaktyki czy informacji o chorobach przewlekłych – powiedziała Elżbieta Piotrowska-Rutkowska, prezes Naczelnej Rady Aptekarskiej.

Największym wyzwaniem projektu nie są jednak kwestie techniczne, lecz znalezienie dobrego koordynatora, który zbierze i zcentralizuje wszystkie zasoby informacyjne, a następnie dobrze nimi zarządzi. Autorzy „modelu systemu informacji dla pacjentów zapewniają”, że teraz projekt będzie szczegółowo dopracowywany, analizowany, konsultowany, a następnie przesłany do odpowiednich organów administracji publicznej.

Model systemu informacji dla pacjentów kliknij, aby pobrać plik.

Podziel się !
  • Nowy Lek
Pokaż przyciski
Ukryj przyciski