Marcin Piskorski PharmaNET: Nie pozwolimy na reklamę aptek. Etyka jest najważniejsza

Nie zgadzamy się na ustępstwa w obowiązującym zakazie reklamy aptek. Jesteśmy zdecydowanie przeciwni zmianom. Równowaga rynkowa pozwalająca na działalność zarówno sieciom aptecznym, jak i indywidualnym aptekom nie jest najważniejsza. Na pierwszym miejscu zawsze powinna stać etyka zawodu i zdrowie pacjenta. Zmiany w przepisach pozwalające na reklamowanie przez apteki Karty Dużej Rodziny mogą otworzyć furtkę do obejścia zakazu reklamy – mówi Marcin Piskorski, prezes PharmaNET.

To ostatnia reakcja szefa Związku Pracodawców Aptecznych PharmaNET na informacje o trwających pracach nad umożliwieniem aptekom uczestnictwa w programie Karta Dużej Rodziny. Ustawa o Karcie Dużej Rodziny umożliwia informowanie społeczeństwa o tym, że dany przedsiębiorca uczestniczy w programie. Byłoby to więc odstępstwo od zasady zakazu reklamy aptek. Obecnie trwają prace nad przygotowaniem odpowiedniej nowelizacji prawa farmaceutycznego, która łagodziłaby zakaz reklamy aptek tak, aby apteki mogły informować o uczestnictwie w programie. Dotąd środowisko w tej kwestii było podzielone. Samorząd aptekarski stał na stanowisku, że nowe przepisy doprowadzą do naruszeń zakazu reklamy, czego efektem może być powrót do prowadzenia przez sieci apteczne programów lojalnościowych, niedopuszczalnych obecnie przez polskie prawo. Przeciwne tym zmianom były organizacje reprezentujące pracodawców, twierdząc, że obecny stan prawny jest szkodliwy dla aptekarzy i pacjentów. Jednak pod wpływem argumentów samorządu aptekarskiego zmieniły zdanie i poparły postulaty o utrzymaniu zakazu reklamy w obecnej wersji.

 – To krok we właściwym kierunku. Nie może być zgody na patologie, nie możemy pozwolić na to, aby przedsiębiorcy oferowali patelnie czy miksery za kupienie odpowiednio dużej liczby leków – mówi radca prawny dr Dobrawa Biadun, ekspertka Konfederacji Lewiatan i dodaje, zakaz reklamy był uchwalany właśnie po to, aby zapobiec takim praktykom.

Rozmowy zmierzające do wypracowania wspólnego stanowiska trwały kilka tygodni. Samorząd aptekarski nie kryje zadowolenia, ponieważ to pierwsze tak spektakularne porozumienie obu środowisk.

– Cieszymy się, że przedsiębiorcy dostrzegli problem i zmienili zdanie. To świadczy o tym, że warto rozmawiać i być otwartym na argumenty. Liczymy na to, że dalsza współpraca samorządu i organizacji reprezentujących przedsiębiorców już zawsze będzie opierać się na wzajemnym zrozumieniu i zawsze w centrum dialogu będzie stawiać dobro polskiego pacjenta – komentuje Tomasz Leleno, rzecznik prasowy Naczelnej Izby Aptekarskiej.

Przedstawiciele pracodawców oraz Naczelnej Izby Aptekarskiej deklarują chęć kontynuacji prac nad rozwiązaniami prawnymi, umożliwiającymi wprowadzenie do aptek Karty Dużej Rodziny, w formule, która nie pozwoli na jego wykorzystanie jako kolejnego narzędzia marketingowego służącego reklamie aptek, lecz jako inicjatywie podnoszącej komfort pacjentów.

Podziel się !
  • Nowy Lek
Pokaż przyciski
Ukryj przyciski