Porozumienie o współpracy Krajowej Administracji Skarbowej i Państwowej Inspekcji Farmaceutycznej

28 marca 2018 r. Szef Krajowej Administracji Skarbowej Marian Banaś i p.o. Głównego Inspektora Farmaceutycznego Zbigniew Niewójt podpisali porozumienie o współpracy.

Celem zawarcia porozumienia jest współpraca w obszarze przeciwdziałania nieprawidłowościom związanymi z wytwarzaniem i obrotem produktami leczniczymi oraz substancjami czynnymi.

Jednym z zadań Krajowej Administracji Skarbowej jest zapewnienie bezpieczeństwa naszym obywatelom. W przypadku obrotu produktami leczniczymi zadanie to nabiera szczególnego znaczenia, bo chodzi o zdrowie Polaków. Służba Celno-Skarbowa walczy z przemytem i nielegalnym wprowadzaniem do obrotu produktów, które w rzeczywistości mogą bardziej szkodzić niż pomagać. Aspekt podatkowy w tym przypadku ma mniejsze znaczenie, bo ważniejsza jest ochrona życia i zdrowia. Dlatego zacieśniamy współpracę z Głównym Inspektorem Farmaceutycznym i razem będziemy przeciwdziałać nieprawidłowościom na rynku farmaceutycznym. Dodatkowym polem naszej współpracy będzie zatrzymanie procederu nielegalnego wywozu leków z kraju – powiedział wiceminister finansów, szef KAS Marian Banaś.

Współpraca z KAS otwiera nowy etap w zwalczaniu przestępczości farmaceutycznej. Wyeliminowanie kolejnych patologii zagrażających życiu i zdrowiu pacjentów jest możliwe tylko dzięki zacieśnieniu współpracy ze sprawnie działającą administracją skarbową – stwierdził Zbigniew Niewójt, p.o. Głównego Inspektora Farmaceutycznego.

Znaczenie podpisanego porozumienia podkreśla minister zdrowia Łukasz Szumowski – Braki na polskim rynku leków, które odczuwają pacjenci, wynikają z działań sprzecznych z prawem. Formalna umowa pomiędzy dwiema instytucjami kontrolującymi rynek leków i obrót gospodarczy przyczyni się do skuteczniejszego ścigania przestępców. Przygotowujemy także wprowadzenie Zintegrowanego Systemu Monitorowania Obrotu Produktami Leczniczymi, który powinien problem nielegalnego wywozu leków skutecznie rozwiązać – zapowiada minister Łukasz Szumowski.

Zasady współpracy

Porozumienie określa ramy współpracy Krajowej Administracji Skarbowej i Państwowej Inspekcji Farmaceutycznej, w szczególności w zakresie wymiany informacji, mających znaczenie dla realizacji ustawowych zadań obydwu organów. W oparciu o zapisy porozumienia, strony będą przekazywać informacje istotne dla skutecznego przeciwdziałania naruszeniom przepisów prawa, regulującego wytwarzanie i obrót produktami leczniczymi oraz substancjami czynnymi.

W szczególności przekazywane będą informacje o ujawnionych próbach wprowadzenia do obrotu sfałszowanych produktów leczniczych oraz substancji czynnych, wyników badań laboratoryjnych produktów leczniczych lub substancji czynnych, a także dane dotyczące podmiotów, które prowadziły wytwarzanie lub obrót produktami leczniczymi oraz substancjami czynnymi z naruszeniem obowiązujących przepisów prawa.

W ramach współpracy planowane są także wspólne szkolenia i konferencje, dotyczące wykrywania i przeciwdziałaniu naruszeń obowiązującego prawa w zakresie wytwarzania i obrotu produktami leczniczymi oraz substancjami czynnymi.

Skuteczne działania KAS w 2017 roku

W 2017 r. Krajowa Administracja Skarbowa ujawniła następujące ilości środków odurzających, substancji psychotropowych, prekursorów, nielegalnych produktów leczniczych oraz środków zastępczych.

RODZAJ

ILOŚĆ

marihuana

430 kg

konopie indyjskie

1 500 szt.

amfetamina

150 kg

kokaina

30 kg

haszysz

220 kg

extasy

47 kg
oraz
42 tys. szt. tabletek

LSD

866 szt. tabletek

BMK – organiczny związek chemiczny z grupy ketonów. Jest półproduktem w produkcji amfetaminy.

5 000 kg

metamfetamina 20 kg
środki zastępcze 140 kg
oraz
430 szt. tabletek
produkty lecznicze 1900 kg
oraz
343 tys. szt. tabletek

 

Źródło: www.gif.gov.pl

 

Podziel się !
  • Nowy Lek
Pokaż przyciski
Ukryj przyciski