Aptekarz Polski nr 137/115e

Szanowni Państwo!

Z przyjemnością zawiadamiamy, iż ukazał się kolejny 137/115e online numer “Aptekarza Polskiego“.

SPIS TREŚCI

W NUMERZE:

BAROMETR PEX PHARMA SEQUENCE

CHWILA ODDECHU

EDUKACJA

FORUM WYDARZEŃ

GALERIA

HISTORIA FARMACJI

LEX APOTHECARIORUM

MANUAŁ

NOWE REJESTRACJE I NOWOŚCI NA RYNKU

OPIEKA FARMACEUTYCZNA

PANORAMA SAMORZĄDU

PRZEGLĄD PRASY

SPORT TO ZDROWIE

W APTECE

WSZECHNICA APTEKARSKA


Aptekarz Polski – Pismo Naczelnej Izby Aptekarskiej
zawiera treści przeznaczone dla farmaceutów
i osób uprawnionych do wystawiania recept.

Pocztowy adres redakcji:
Naczelna Izba Aptekarska
Redakcja Aptekarza Polskiego,
ul. Długa 16, I. piętro
00-238 Warszawa

z wyrazami szacunku,
red. mgr Zbigniew Solarz – Redaktor Naczelny
mgr farm. Olga Sierpniowska – Sekretarz Redakcji
dr n. farm. Tomasz Baj – Zastępca Redaktora Naczelnego

Podziel się !
  • Nowy Lek
Pokaż przyciski
Ukryj przyciski