Pierwsze spotkanie Naczelnej Rady Aptekarskiej z Ministrem Zdrowia

30 stycznia br. odbyło się spotkanie przedstawicieli Naczelnej Rady Aptekarskiej z Ministrem Zdrowia Łukaszem Szumowskim. NRA reprezentowali: prezes Elżbieta Piotrowska-Rutkowska oraz wiceprezes Michał Byliniak. Spotkanie zaaranżowano w celu omówienia obecnej sytuacji na rynku farmaceutycznym i przedstawienia priorytetów związanych z pracami legislacyjnymi regulującymi rynek. Dyskusja dotyczyła m.in. roli farmaceuty i aptek w systemie ochrony zdrowia, a więc projektu ustawy o zawodzie oraz pilotażu opieki farmaceutycznej. Poruszono również kwestię nielegalnego wywozu leków za granicę.

Minister Zdrowia podtrzymał chęć kontynuowania prac, które odbywają się w ramach resortowych zespołów ds. pilotażu opieki farmaceutycznej, jak również ustawy o zawodzie. Oba akty prawne powinny zostać wprowadzone jak najszybciej i stać się fundamentem pracy każdego farmaceuty. Obie strony zgodnie zadeklarowały, że efektem przyjętych regulacji powinno być jasne i czytelne określenie zadań stojących przed farmaceutami, a także stworzenie ram prawnych do świadczenia profesjonalnej opieki farmaceutycznej przez aptekarzy.

Łukasz Szumowski podkreślił, że niezmiernie istotną kwestią jest ograniczenie nielegalnego wywozu leków za granicę, którym obecnie zagrożonych jest blisko 200 preparatów (według różnych szacunków, rocznie z Polski wyjeżdżają leki o wartości 1,5 – 2 mld zł). Minister zapewnił, że jednym z priorytetów są prace zmierzające do wyeliminowania tego nielegalnego procederu, a także zapewnienie pełnej dostępności leków w aptekach.

– Rozmawialiśmy z Panem Ministrem o tej kwestii, zadeklarowaliśmy pomoc i współpracę w opracowaniu rozwiązań i mechanizmów, które ograniczą to niekorzystne, zagrażające zdrowiu i życiu wielu pacjentów, zjawisko – powiedziała po spotkaniu prezes NRA Elżbieta Piotrowska-Rutkowska.

Minister Zdrowia zapewnił, że docenia rolę i potencjał polskich farmaceutów, czyli grupy 30 tys. wykwalifikowanych pracowników z wyższym wykształceniem, którzy dziennie udzielają pacjentom blisko 2 mln porad.

Podziel się !
  • Nowy Lek
Pokaż przyciski
Ukryj przyciski