PEX PharmaSequence – podsumowanie rynku aptecznego za grudzień 2017

Rynek apteczny w 2017 roku osiągnął sprzedaż 32 992 mln PLN, co oznacza wzrost o 4% względem roku 2016. Z kolei wartość refundacji leków osiągnęła poziom ponad 8 419 mln, 4,5% więcej niż rok wcześniej.

Wartość sprzedaży statystycznej apteki w grudniu wyniosła 188 tys. PLN i była większa od wartości sprzedaży osiągniętej przez apteki w poprzednim miesiącu o 5,5 tys. (+3%). Natomiast całkowita wartość sprzedaży rynku aptecznego wyniosła ponad 2 839 mln PLN i była mniejsza o 3,4% od sprzedaży w analogicznym okresie poprzedniego roku.

Średnia wartość sprzedaży statystycznej apteki w grudniu zmniejszyła się względem analogicznego okresu poprzedniego roku dla segmentu produktów w sprzedaży odręcznej o 4,6%. Dla produktów pełnopłatnych sprzedaż zmalała o 7,5%, a dla leków refundowanych była mniejsza o 2,9%. Natomiast w porównaniu do listopada 2017 średnia sprzedaż statystycznej apteki zwiększyła się o 3%. Sprzedaż zwiększyła się w segmencie sprzedaży odręcznej o 9,1%. Leki pełnopłatne zanotowały spadek o 6,5%, refundowane wzrost o 2,2%.

Średnia cena produktów leczniczych sprzedawanych w aptece w grudniu 2017 r. wyniosła 19,02 PLN. Średnia cena wobec poprzedniego miesiąca wzrosła o 0,4%, a względem analogicznego okresu 2016 r. zwiększyła się o 8,2%. W porównaniu do grudnia 2016 r. ceny zwiększyły się w następujących segmentach rynku: Średnia cena produktów w sprzedaży odręcznej wzrosła o 9,8%, w segmencie produktów pełnopłatnych o 7,6%. Dla leków refundowanych cena była większa o 2,3%. Również względem poprzedniego miesiąca ceny wykazały wzrosty. Cena leków pełnopłatnych wzrosła o 0,3% a dla refundowanych wzrosła o 1,9%. Dla produktów w sprzedaży odręcznej ceny wzrosły o 2,6 w stosunku do listopada 2017 r. Wzrost cen może wynikać z malejącego popytu, rynek apteczny w grudniu 2017 w porównaniu do grudnia 2016 wartościowo i ilościowo spada a rosną ceny zakupu produktów przez apteki. W tego typu sytuacji podnoszenie cen – w celu redukcji strat na marży – można uznać za proces rynkowo naturalny.

Średnia marża apteczna w grudniu 2017 r. wyniosła 24,68% i była o 2,28% mniejsza niż marża w analogicznym okresie 2016 r., a w porównaniu do listopada 2017 r. marża zmalała o 0,57%.

Wartość sprzedaży rynku aptecznego w grudniu była o ponad 85,6 mln PLN większa od wartości rynku w poprzednim miesiącu. Spadek wartości sprzedaży nastąpił w jednym segmencie – segment pełnopłatny spadł o 39,26 mln. Segment leków refundowanych wzrósł o 22,41 mln PLN natomiast sprzedaży odręcznej o 105,47 mln PLN. Leki sprzedawane w ramach importu (wnioski indywidualne) odnotowały w tym okresie spadek o 3 mln PLN. W porównaniu do analogicznego okresu 2016 roku sprzedaż całego rynku zmalała o blisko 98,5 mln PLN. Wartość produktów w sprzedaży odręcznej była o 44,02 mln PLN mniejsza niż w grudniu 2016 r. Sprzedaż leków pełnopłatnych spadła o 39,01 mln PLN. Sprzedaż leków refundowanych zmalała o 16,68 mln PLN. Względem grudnia 2016 wzrosła wartość leków sprowadzanych w ramach importu (o 1,22 mln PLN).

Opracował: Błażej Górniak

więcej ⇒ Pex PharmaSequence grudzień 2017 ⇐ do pobrania

Podziel się !
  • Nowy Lek
Pokaż przyciski
Ukryj przyciski