Weryfikacja zgodności danych dotyczących aptek oraz hurtowni farmaceutycznych w CSIOZ

Naczelna Izba Aptekarska
      L. dz. P-390/2017

Warszawa, dn. 18.08.2017 r.

Kierownicy aptek,

Kierownicy hurtowni
farmaceutycznych
,

Szanowni Państwo,

Zwracam się do Państwa z uprzejmą prośbą o weryfikację zgodności ze stanem faktycznym danych dotyczących aptek oraz hurtowni farmaceutycznych zamieszczonych w:

1) Rejestrze aptek ogólnodostępnych, dostępnych pod adresem:

http://ra.rejestrymedyczne.csioz.gov.pl/_layouts/15/ra/glowna.aspx ⇐ „kliknij”

2) Rejestrze hurtowni farmaceutycznych, dostępnych pod adresem:

http://rhf.rejestrymedyczne.csioz.gov.pl/_layouts/15/rhf/glowna.aspx ⇐ „kliknij”

W przypadku stwierdzenia niezgodności danych wpisanych do powyższych rejestrów uprzejmie proszę o pilne przekazanie sprostowania do właściwych organów nadzorujących (w przypadku aptek do właściwego wojewódzkiego Inspektoratu farmaceutycznego, zaś w przypadku hurtowni farmaceutycznych do Głównego Inspektoratu farmaceutycznego).

Powyższe spowodowane jest chęcią wyeliminowania problemów związanych z zamawianiem produktów leczniczych wynikających z nieaktualnych danych zarejestrowanych w rejestrach elektronicznych.

mgr fam Michał Byliniak
Wiceprezes
Naczelnej Rady Aptekarskiej

Pismo L.dz. P-390/2017 (oryginał) ⇐ do pobrania

Podziel się !
  • Nowy Lek
Pokaż przyciski
Ukryj przyciski