Przypomnienie Komunikatu Dep. Gospodarki Lekami Centrali NFZ – ws. sprawozdania miejsca wystawienia recept pro familiae i pro auctore

Komunikat Narodowego Funduszu Zdrowia (z dnia 02-12-2016 r.) w sprawie prawidłowego sprawozdawania w komunikacie LEK, danych dotyczących realizacji recept refundowanych z adnotacją „pro familiae” oraz „pro auctore”

Narodowy Fundusz Zdrowia informuje, że zgodnie ze zmianami wynikającymi z ustawy z dnia 9 października 2015 r. o zmianie ustawy o systemie informacji w ochronie zdrowia oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. 2015r. poz. 1991), dotyczącymi zniesienia obowiązku podpisywania z Narodowym Funduszem Zdrowia umowy upoważniającej na wystawianie recept na leki, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyroby medyczne refundowane ze środków publicznych oraz rozszerzeniem definicji osoby uprawnionej do wystawiania recept refundowanych, w obiegu znajdują się recepty refundowane „pro familiae” lub „pro auctore” z różnym zakresem danych na nich zamieszczonych. Oba zakresy danych należy uznać za poprawne.

W związku z powyższym podczas realizacji recepty z adnotacją „pro familiae” lub „pro auctore” nie posiadającej numeru identyfikującego REGON lub numeru umowy upoważniającej do wystawiania recept refundowanych (zaczynający się od cyfr 98…), w komunikacie elektronicznym LEK wykazywany jest numer prawa wykonywania zawodu osoby uprawnionej.

Za prawidłowe należy więc uznać przekazywanie w elemencie miejsce-wystawienia-recepty, atrybucie typ – wartości „N” oraz w elemencie miejsce-wystawienia-recepty, atrybucie id-miejsca – numer prawa wykonywania zawodu osoby uprawnionej. Numer prawa wykonywania zawodu w Komunikacie Elektronicznym wprowadzany jest wtedy dwukrotnie: jako identyfikator osoby uprawnionej oraz jako identyfikator świadczeniodawcy.

Źródło – Departament Gospodarki Lekami


Podsumowanie

Apteka ma obowiązek przekazać w elemencie „miejsce-wystawienia-recepty”:

– dziewięć pierwszych cyfr numeru REGON właściwych dla miejsca udzielania świadczenia (§ 2 ust. 1 pkt 27 rozporządzenia),

lub

– numer prawa wykonywania zawodu osoby wystawiającej receptę (§ 2 ust. 1 pkt 28 rozporządzenia).

Podziel się !
  • Nowy Lek
Pokaż przyciski
Ukryj przyciski