Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 24 maja 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie informacji gromadzonych przez apteki oraz informacji przekazywanych Narodowemu Funduszowi Zdrowia

W dniu 24 maja 2017 Minister Zdrowia podpisał rozporządzenie zmieniające rozporządzenie w sprawie informacji gromadzonych przez apteki oraz informacji przekazywanych Narodowemu Funduszowi Zdrowia.

Rozporządzenie wejdzie w życie 1 czerwca 2017 roku.

Określa dane raportowane do NFZ w zakresie refundacji leków gotowych i recepturowych.

Poniżej lista najważniejszych zmian w zakresie przekazywanych danych (nowe dane, które muszą być sprawozdawane):

1) Typ pacjenta – określa czy recepta dotyczy pacjenta czy przedstawiciela ustawowego lub opiekuna faktycznego,

2) Data urodzenia w przypadku pacjenta nieposiadającego numeru PESEL,

3) Dane dotyczące personelu osoby, która zrealizowała receptę (numer PWZ lub PESEL jeśli nie ma NPWZ lub techniczny identyfikator nadawany przez NFZ w przypadku osoby nieposiadającej NPWZ lub numeru PESEL),

4) Dane dotyczące personelu osoby, która wykonywała lek recepturowy (numer PWZ lub PESEL jeśli nie ma NPWZ lub techniczny identyfikator nadawany przez NFZ w przypadku osoby nieposiadającej NPWZ lub numeru PESEL),

5) Kod postaci leku recepturowego,

6) Dla każdego leku recepturowego sprawozdawane są ilości i wartości użytych składników w określonych jednostkach miary:

a) dla leków gotowych użytych w recepturze może to być op [opakowanie] lub g [gram]

b) dla surowców farmaceutycznych – g [gram], ml [mililitr] lub szt [sztuka]

c) dla opakowań bezpośrednich – szt [sztuka]

7) Dla każdej pozycji leku recepturowego kod EAN lub GTIN (jeśli posiada)

8) Dla każdej pozycji leku recepturowego wartość wydanego składnika

Rozporządzenie zmieniające rozporządzenie w sprawie informacji gromadzonych przez apteki oraz informacji przekazywanych Narodowemu Funduszowi Zdrowia. ⇐ do pobrania (format pdf.)

Podziel się !
  • Nowy Lek
Pokaż przyciski
Ukryj przyciski