Obwieszczenie Ministra Zdrowia z dnia 11 maja 2017 r. w sprawie wykazu produktów leczniczych, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych zagrożonych brakiem dostępności na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

DZ. URZ. Min. Zdr. 2017.56
Ogłoszony: 11.05.2017

OBWIESZCZENIE MINISTRA ZDROWIA
z dnia 11 maja 2017 r.

w sprawie wykazu produktów leczniczych, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych zagrożonych brakiem dostępności na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej Na podstawie art. 78a ust. 14 ustawy z dnia 6 września 2001 r. – Prawo farmaceutyczne (Dz. U. z 2016 r. poz. 2142 i 2003), ustala się na dzień 15 maja 2017 r. wykaz produktów leczniczych, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych zagrożonych brakiem dostępności na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej stanowiący załącznik do obwieszczenia.

Treść obwieszczenie ⇐ więcej (do pobrania – format pdf.)

Podziel się !
  • Nowy Lek
Pokaż przyciski
Ukryj przyciski