PEX PharmaSequence – podsumowanie rynku aptecznego za marzec 2017

Wartość sprzedaży statystycznej apteki w marcu wyniosła 199 tys. PLN i była wyższa o 5,57% od wartości sprzedaży osiągniętej przez apteki w marcu 2016 r. Natomiast całkowita wartość sprzedaży rynku aptecznego wyniosła 2 974 mln PLN i była większa o 6,77% od sprzedaży w analogicznym okresie poprzedniego roku.

Średnia wartość sprzedaży dla statystycznej apteki w marcu zwiększyła się względem analogicznego okresu ub. r. dla wszystkich segmentów rynku. Dla leków pełnopłatnych na receptę sprzedaż wzrosła o 6,69%, a dla recept refundowanych zwiększyła się o 4,96%. Sprzedaż odręczna zwiększyła się w tym okresie o 5,56%. Natomiast w porównaniu do lutego br. średnia sprzedaż statystycznej apteki zwiększyła się o 8,15%. Znaczny wzrost zanotowały produkty na receptę pełnopłatną (13,02%). Zbliżony wzrost (11,55%) przypadł lekom refundowanym. Sprzedaż odręczna zwiększyła swoją wartość o 3,00%.

Średnia cena produktów leczniczych sprzedawanych w aptece w marcu 2016 r. wyniosła 18,04 PLN. Średnia cena wzrosła o 1,57% wobec poprzedniego miesiąca, a względem analogicznego okresu 2016 r. zwiększyła się o 4,76%. W porównaniu do marca 2016r. ceny zwiększyły się dla produktów we wszystkich segmentach rynku. Średnia cena produktów w sprzedaży odręcznej wzrosła o 5,88%, w segmencie leków pełnopłatnych o 5,85%. Dla leków refundowanych cena była nieznacznie większa, bo o 0,15%. Natomiast względem poprzedniego miesiąca ceny były wyższe jedynie w przypadku leków pełnopłatnych na receptę (+1,81%). Ceny spadły dla leków refundowanych o 0,36%, a w przypadku sprzedaży odręcznej ceny były niższe o 0,19% niż w lutym br.

Średnia marża apteczna w marcu 2017 r. wyniosła 25,12% i była niższa od marży w analogicznym okresie 2016 r. o 0,55 pp, a w porównaniu do lutego 2017 r. marża spadła o 0,51 pp.
Wartość sprzedaży rynku aptecznego w marcu była o 226 mln PLN wyższa od wartości rynku w poprzednim miesiącu. Największy wzrost wartości sprzedaży wystąpił dla leków refundowanych, która zwiększyła się o 110,49 mln PLN. Wartość segmentu leków pełnopłatnych wzrosła o 77,40 mln PLN, a produktów w sprzedaży odręcznej była wyższa o 36,57 mln PLN. Leki sprzedawane w ramach importu (wnioski indywidualne) odnotowały wzrost o 1,53 mln PLN. W porównaniu do analogicznego okresu poprzedniego roku sprzedaż całego rynku zwiększyła się o 188,57 mln PLN. Wartość produktów w sprzedaży odręcznej była o 77,70 mln PLN wyższa niż w ubiegłym roku. Sprzedaż leków refundowanych wzrosła o 61,45 mln PLN, a sprzedaż leków pełnopłatnych na recepty zwiększyła się o 48,99 mln PLN. Nieznacznie wzrosła również wartość leków sprowadzanych w ramach importu (+0,43 mln PLN) względem marca 2016 r.

Prognoza rynku apteczny na rok 2017 zakłada, iż wartość sprzedaży dla całego rynku aptecznego na koniec roku wyniesie blisko 32,6 mld PLN i będzie wyższa o 2,6% względem wyniku jaki osiągnął rynek apteczny w 2016 r. Natomiast przewidywana wartość refundacji leków na koniec 2017 r. wyniesie ponad 8,2 mld PLN, tj. o 2,0% więcej niż wartość refundacji za poprzedni rok.

Opracował: Włoczkowski Adam

Barometr Pex PharmaSequence – zestawienia tabelaryczne marzec 2017 ⇐ więcej (format pdf.)

Podziel się !
  • Nowy Lek
Pokaż przyciski
Ukryj przyciski