Nr 127 (105e) marzec 2017

Szanowni Państwo!

Z przyjemnością zawiadamiamy, iż ukazał się kolejny, 127/105e online numer “Aptekarza Polskiego“.

Zapraszamy na stronę http://www.aptekarzpolski.pl

W NUMERZE:

BAROMETR PEX PHARMA SEQUENCE

CHWILA ODDECHU

FORUM WYDARZEŃ

HISTORIA FARMACJI

LEX APOTHECARIORUM

MANUAŁ APTEKARSKI

NOWE REJESTRACJE I NOWOŚCI NA RYNKU

PANORAMA SAMORZĄDU

WSZECHNICA APTEKARSKA

 

Aptekarz Polski – Pismo Naczelnej Izby Aptekarskiej
zawiera treści przeznaczone dla farmaceutów
i osób uprawnionych do wystawiania recept.

Pocztowy adres redakcji:
Naczelna Izba Aptekarska
Redakcja Aptekarza Polskiego,
ul. Długa 16, I. piętro
00-238 Warszawa

z wyrazami szacunku,

red. mgr Zbigniew Solarz – Redaktor Naczelny
mgr farm. Olga Sierpniowska – Sekretarz Redakcji
dr n. farm. Tomasz Baj – Zastępca Redaktora Naczelnego

Podziel się !
  • Nowy Lek
Pokaż przyciski
Ukryj przyciski