Poselski projekt Prawa farmaceutycznego skierowany do drugiego czytania

23 marca br. odbyło się posiedzenie Komisji Nadzwyczajnej ds. Deregulacji, która po raz kolejny obradowała nad poselskim projektem Prawa Farmaceutycznego. W wyniku głosowania posłowie opowiedzieli się za utrzymaniem kryteriów geograficzno-demograficznych przy powstawaniu nowych aptek. Ze swojej strony Komisja częściowo ograniczyła katalog podmiotów, które miałyby prawo uzyskać zezwolenie na prowadzenie apteki. Pozostawiono również możliwość posiadania nie więcej niż czterech aptek przez jeden podmiot lub podmioty powiązane.

– Wynik głosowania należy uznać jedynie za częściowy sukces. Utrzymanie zapisów dotyczących kryteriów geograficzno-demograficznych, pozwoli uniknąć sytuacji, z jaką mamy do czynienia obecnie, gdzie apteki otwierają się „drzwi w drzwi” – powiedziała Elżbieta Piotrowska-Rutkowska, Prezes Naczelnej Rady Aptekarskiej.

Elżbieta Piotrowska-Rutkowska krytycznie odniosła się natomiast do zapisów rezygnujących z zasady, że nowe apteki mogą być prowadzone wyłącznie przez farmaceutów (tzw. „Apteka dla Aptekarza”). Jak podkreśliła Prezes NRA, w wielu krajach UE, apteki mogą być prowadzone wyłącznie przez farmaceutów – obecnie blisko 70 proc. europejskich placówek objętych jest regulacjami na wzór „Apteki dla Aptekarza” (m.in. Niemcy, Francja, Austria, Hiszpania, Włochy, Dania, Belgia). Takie rozwiązania są zgodne z Konstytucją oraz szeroko rozumianym prawem unijnym, w tym linią orzecznictwa Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości w Luksemburgu.

Najważniejsze jednak w ocenie Prezes NRA jest to, że posłowie nie przychylili się do kilku wniosków o odrzucenie projektu w całości. Jednocześnie odrzucili szereg zaskakujących poprawek zgłaszanych przez posła Kukiz’15, któremu jasno przyświecał cel dalszego niepohamowanego rozwoju sieci aptek.

Poselski projekt ustawy Prawo farmaceutyczne przeszedł kolejny etap legislacyjny. Teraz trafi na posiedzenie plenarne Sejmu, gdzie odbędzie się jego drugie czytanie.

Podziel się !
  • Nowy Lek
Pokaż przyciski
Ukryj przyciski