Informacja ws zmiany kategorii dostępności z Rp na OTC dla produktu leczniczego Aleric Deslo Active tabl. powl. 5 mg oraz Pyrantelum MEDANA zaw. doustna 250 mg/5 ml

Zgodnie z  ustaleniami  Urząd Rejestracji  Produktów  Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych przekazuje kopię decyzji Prezesa Urzędu ws.

Aleric Deslo Active tabl. powl. 5mg zapis Rp. zastępuje się zapisem – OTC

Pyrantelum MEDANA zaw. doustna 250 mg/5 ml zapis Rp. zastępuje się zapisem – OTC

Pismo przewodnie Prezesa URPL ⇐ Pismo URPL (format pdf.)

Aleric Deslo Active tabl. powl. 5mg ⇐ decyzja (format pdf.)

Pyrantelum MEDANA zaw. doustna 250 mg/5 ml ⇐ decyzja (format pdf.)

W uzupełnieniu do pisma z dnia 11.01.2017 r. o znakach UR.DEL.LRM.070.011.2017.RW.1 uprzejmie informuję, iż zmiany kategorii dostępności dla produktów leczniczych Pyrantelum Medana oraz Aleric Deslo Active wchodzą w życie z dniem:

Pyrantelum Medana – 15.02.2017 r.  ⇒  zmiana daty na dzień 01.03.2017 r. – decyzja poniżej

Decyzja wprowadzająca zmianę daty wejścia w życie zmiany kategorii dostępności z Rp na OTC

Aleric Dcslo Activc – 01.02.2017 r.

Pismo wprowadzające terminy obowiązywania zmian kategorii z Rp na OTC ⇐ decyzja (format pdf.)

Podziel się !
  • Nowy Lek
Pokaż przyciski
Ukryj przyciski