Pismo MZ w sprawie refundacji leków recepturowych i surowców farmaceutycznych

Ministerstwo Zdrowia
Departament Polityki Lekowej
i Farmacji

Warszawa, 16.11.2016

PLO.461.580.2016.BRB

 

W odpowiedzi na pismo znak: WGL.I.4450.1.37.2016 z dnia 4 sierpnia 2016 r. w sprawie refundacji leków recepturowych i surowców farmaceutycznych, uprzejmie informuję co następuje.

W rozumieniu ustawy z dnia 6 września 2001 r. Prawo farmaceutyczne (Dz.U. z 2008 r. Nr 45 poz. 271 z późn. zm.) wyrażonej w przepisie art. 2 pkt 12 tej ustawy, lekiem recepturowym jest produkt leczniczy sporządzony w aptece na podstawie recepty lekarskiej, a w przypadku produktu leczniczego weterynaryjnego – na podstawie recepty wystawionej przez lekarza weterynarii.

Zatem w przypadku wykonania leku recepturowego w aptece według receptury wskazanej na recepcie lub na podstawie receptury farmakopealnej, taki lek jest kwalifikowany do leków recepturowych i może podlegać refundacji po spełnieniu warunków określonych w odrębnych przepisach.

Natomiast wydanie surowca farmaceutycznego w oryginalnym opakowaniu wytwórcy lub w opakowaniu własnym apteki nie jest traktowana jako wykonanie leku recepturowego. Taki przypadek kwalifikuje się jako sprzedaż surowca farmaceutycznego i nie podlega refundacji ze środków publicznych. Dodatkowo należy wskazać, że w przypadku sprzedaży leku w opakowaniu własnym apteki, na tym opakowaniu powinny być przedstawione informacje odnośnie numeru serii, terminu ważności oraz wytwórcy sprzedawanego w aptece surowca farmaceutycznego.

Odnosząc się bezpośrednio do przedstawionych przykładów surowców farmaceutycznych należy wskazać, że niezależnie od wydawanej pacjentowi ilości leku, nie jest refundowana ze środków publicznych sprzedaż jednoskładnikowych surowców farmaceutycznych takich jak na przykład balsam peruwiański, glukoza lub zioła.

Podobnie nie podlega refundacji ze środków publicznych sprzedaż wieloskładnikowych surowców farmaceutycznych takich jak na przykład zakupiona przez aptekę gotowa maść cholesterolowa czy też gotowe mieszanki ziół.

Natomiast w przypadku wykonania w aptece maści cholesterolowej według receptury farmakopealnej lub wskazanej na recepcie, tak przygotowany lek jest lekiem recepturowym I może podlegać refundacji ze środków publicznych po spełnieniu warunków określonych w odrębnych przepisach.

Podobnie może podlegać refundacji sporządzona w aptece mieszanka ziół wykonana na  podstawie  receptury określonej  na  recepcie  lub  na  podstawie receptury farmakopealnej

 

Z poważaniem

Dyrektor
Departamentu Polityki Lekowej i Farmacji

Izabela Obarska

Oryginał pisma MZ w sprawie refundacji leków recepturowych i surowców farmaceutycznych ← do pobrania (format pdf.)

(mg)

Podziel się !
  • Nowy Lek
Pokaż przyciski
Ukryj przyciski