Pismo Prezes NRA do MZ ws. problemu z nabywaniem przez apteki wody destylowanej (Aqua purificata)

Naczelna Izba Aptekarska

L.dz. P-551/2016

Warszawa, dnia 6 października 2016 r.

                                                                    

                                                                    Pan Konstanty RADZIWIŁŁ

                                                                    Minister Zdrowia

Szanowny Panie Ministrze!

  

Z informacji przekazywanych do Naczelnej Izby Aptekarskiej przez farmaceutów oraz okręgowe izby aptekarskie wynika, że obecnie istnieje poważny problem z nabywaniem przez apteki wody destylowanej (Aqua purificata) – niezbędnej do sporządzania wielu kategorii leków recepturowanych, w tym m.in. w postaci roztworów, mikstur, zawiesin, emulsji do użytku wewnętrznego oraz kropli do użytku wewnętrznego i zewnętrznego.

W związku ze wskazanym problemem, proszę Pana Ministra o zajęcie stanowiska, czy Aqua pro iniectione (Aqua pro iniectione), rozpuszczalnik do sporządzania leków parenteralnych, o którym mowa w pkt 1 w Wykazie leków, które mogą być traktowane jako surowce farmaceutyczne przy sporządzaniu leków recepturowych, stanowiącym załącznik do rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 6 listopada 2012 r. w sprawie leków, które mogą być traktowane jako surowce farmaceutyczne przy sporządzaniu leków recepturowych (Dz. U. z 2012 r. poz. 1259),

może  być stosowany zamiast wody destylowanej przy sporządzaniu leków recepturowych, a w konsekwencji, czy użycie w takim przypadku Aqua pro iniectione nie spowoduje utraty prawa do zwrotu przez Narodowy Fundusz Zdrowia kosztów wykonania leku recepturowego.

Czy w opisanym przypadku apteka może wydać  lek recepturowy na zasadach refundacyjnych, czy też powinna wydać lek za pełną odpłatnością?

z poważaniem

Prezes
Naczelnej Rady Aptekarskiej

mgr farm. Elżbieta Piotrowska-Rutkowska

Poniżej ↓ pismo w formacie pdf (oryginał)

Podziel się !
  • Nowy Lek
Pokaż przyciski
Ukryj przyciski