Aptekarz Polski – Pismo Naczelnej Izby Aptekarskiej Nr 118 (96e) czerwiec 2016

 

Szanowni Państwo!

Z przyjemnością zawiadamiamy, iż ukazał się kolejny, 118/96 online numer „Aptekarza Polskiego„.

 

 

SPIS TREŚCI

NUMER 118/96 ONLINE

W NUMERZE:

 

AKTUALNOŚCI

BAROMETR PHARMAEXPERTA

HISTORIA FARMACJI

NOWE REJESTRACJE I NOWOŚCI NA RYNKU

PANORAMA SAMORZĄDU

RYNEK LEKÓW

SPORT TO ZDROWIE

W APTECE

WSZECHNICA APTEKARSKA

 

• 

Aptekarz Polski – Pismo Naczelnej Izby Aptekarskiej
zawiera treści przeznaczone dla farmaceutów
i osób uprawnionych do wystawiania recept.

 

• 

Pocztowy adres redakcji:
Naczelna Izba Aptekarska
Redakcja Aptekarza Polskiego,
ul. Długa 16, I. piętro
00-238 Warszawa

• 

z wyrazami szacunku,

mgr farm. Michał Grzegorczyk – Redaktor Wydawca
red. mgr Zbigniew Solarz – Redaktor Naczelny
mgr farm. Olga Sierpniowska – Sekretarz Redakcji
dr n. farm. Tomasz Baj – Zastępca Redaktora Naczelnego

 

Podziel się !
  • Nowy Lek
Pokaż przyciski
Ukryj przyciski