Inauguracyjne spotkanie Zespołu Ekspertów Zawodów Medycznych.

Informacja prasowa

Inauguracyjne spotkanie Zespołu ekspertów zawodów medycznych

 

W dniu 15 kwietnia 2016 r w siedzibie Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia (CSIOZ) odbyło się pierwsze posiedzenie Zespołu ekspertów zawodów medycznych Do Zespołu zaproszeni zostali przedstawiciele zawodów medycznych – Naczelnej Rady Lekarskiej Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych Naczelnej Rady Aptekarskiej Krajowej Izby Diagnostów Laboratoryjnych.

 

Na inaugurującym spotkaniu Zespołu zapoznano jego uczestników z dotychczasowymi działaniami oraz projektami zrealizowanymi przez CSIOZ Uczestnikom spotkania przedstawiony został także zakres funkcjonalny realizowanego Projektu P1.

 

Szeroko omówiono zagadnienia związane z trwającym procesem informatyzacji rejestrów medycznych oraz wdrożeniem dostarczonych w ramach Projektu P4 systemów dziedzinowych, w tym przede wszystkim Systemu Monitorowania Kształcenia Pracowników Medycznych Członkowie Zespołu zapoznani zostali również z możliwościami w zakresie uwierzytelniania i podpisu w środowisku cyfrowym w odniesieniu do unijnego rozporządzenia eIDAS.

 

Do głównych zadań Zespołu należy opiniowanie i konsultowanie projektów informatycznych realizowanych przez Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia szczególnie w zakresie dotyczącym pracowników medycznych oraz przygotowywanie rekomendacji w zakresie rozwoju e-Zdrowia.

Więcej poniżej ↓ (format pdf.) do pobrania.

Podziel się !
  • Nowy Lek
Pokaż przyciski
Ukryj przyciski