PharmaExpert – podsumowanie rynku aptecznego za luty 2016

Wartość sprzedaży statystycznej apteki w lutym br. wyniosła 189,0 tys. PLN i była wyższa o 7,08% od wartości sprzedaży osiągniętej przez apteki w lutym 2015r. Natomiast całkowita wartość sprzedaży rynku aptecznego wyniosła 2 792 mln PLN i była większa o 10,03% od sprzedaży w analogicznym okresie poprzedniego roku.

Średnia wartość sprzedaży dla statystycznej apteki w lutym zwiększyła się w przypadku wszystkich segmentów rynku w porównaniu do analogicznego okresu ubiegłego roku. Dla produktów w sprzedaży odręcznej była wyższa o 8,37%, a dla leków refundowanych wzrosła o 4,08%. Największą zmianę sprzedaży względem lutego 2015r. zanotował segment leków pełnopłatnych, którego sprzedaż wzrosła o 10,21%. Natomiast względem stycznia br. statystyczna apteka również odnotowała wzrost wartości, w tym przypadku o 8,00%. Wzrost był widoczny we wszystkich segmentach rynku. Wartość sprzedaży leków pełnopłatnych zwiększyła się o 10,78%, leków refundowanych wzrosła o 9,65%, a produktów dostępnych w sprzedaży odręcznej była wyższa o 6,25% względem poprzedniego miesiąca.

Średnia cena produktów leczniczych sprzedawanych w aptece w lutym 2016r. wyniosła 17,18 PLN. Średnia cena zwiększyła się wobec poprzedniego miesiąca o 0,96%, a względem analogicznego okresu 2015r. wzrosła o 1,95%. W porównaniu do lutego ub. r. ceny spadły jedynie dla segmentu leków refundowanych o 1,02%.

Dla leków pełnopłatnych na receptę cena była wyższa o 3,80%, a w sprzedaży odręcznej zwiększyła się o 3,26%. Natomiast względem stycznia br. ceny były niższe tylko dla produktów w sprzedaży odręcznej – spadek o 0,51%. Średnia cena produktów w segmencie leków pełnopłatnych była wyższa o 0,64% a dla leków refundowanych zwiększyła się o 1,31% względem poprzedniego miesiąca br.

Średnia marża apteczna w lutym 2016r. wyniosła 25,75% i była niższa od marży w analogicznym okresie 2015r. o 0,89 pp., a w porównaniu do stycznia 2016r. marża wzrosła o 0,15 pp.

Wartość sprzedaży rynku aptecznego w lutym była o 254,58 mln PLN wyższa niż w analogicznym miesiącu
ub. r. Wartość produktów w sprzedaży odręcznej zwiększyła się o 118,71 mln PLN. Sprzedaż leków pełnopłatnych wzrosła o 72,26 mln PLN, a wartość leków refundowanych była wyższa o 64,52 mln PLN. Nieznacznie mniejsza niż przed rokiem była wartość produktów sprzedawany w ramach importu (wnioski indywidualne), która spadła w tym okresie o 0,90 mln PLN. W porównaniu do stycznia 2016 r. wartość rynku aptecznego zwiększyła się o 226,28 mln PLN. Wszystkie najważniejsze segmenty rynku zanotowały wzrost wartości sprzedaży. Segment leków refundowanych wzrósł o 94,17 mln PLN, wartość produktów w sprzedaży odręcznej zwiększyła się o 76,71 mln PLN, a wartość leków pełnopłatnych była wyższa o 64,28 mln PLN względem poprzedniego miesiąca br. Spadek zanotowała tylko sprzedaż leków w ramach importu o 8,89 mln PLN.

Prognoza rynku apteczny na rok 2016 zakłada, iż wartość sprzedaży dla całego rynku aptecznego na koniec roku wyniesie ponad 30,6 mld PLN i będzie wyższa o 2,5% względem wyniku jaki osiągnął rynek apteczny w 2015r. Natomiast przewidywana wartość refundacji leków na koniec 2016r. wyniesie ponad 7,9 mld PLN, tj. o 1,1% więcej niż wartość refundacji za poprzedni rok.

Opracował: Włoczkowski Adam

Podziel się !
  • Nowy Lek
Pokaż przyciski
Ukryj przyciski