11 lutego Światowy Dzień Chorego – list mgr Piotra Klimy – Stowarzyszenie Farmaceutów Katolickich Polski

 

Drogie Koleżanki i Szanowni Koledzy Farmaceuci

 

Człowiek rozwija się przez bezinteresowny dar z samego siebie”  –  św. Jan Paweł II

11 lutego we wspomnienie Matki Bożej z Lourdes każdego roku obchodzimy Światowy Dzień Chorego. To dzięki św. Janowi Pawłowi II od 1993 r. Kościół w szczególny sposób pamięta 11 lutego o osobach cierpiących. W tym roku w liturgiczne wspomnienie Najświętszej Maryi Panny z Lourdes ks. abp Zygmunt Zimowski będzie przewodniczył Mszy Świętej 24. Światowego Dnia Chorego w Nazarecie, podczas której udzieli sakramentu namaszczenia chorych w sanktuarium Zwiastowania Pańskiego. Odwiedzi również chorych innych nazaretańskich szpitalach..

Papież Franciszek napisał:, „ten dzień jest dla mnie okazją, by w szczególny sposób być blisko was drodzy chorzy, a także osób, które się wami opiekują”.

W tym roku hasłem XXIV Światowego Dnia Chorego są słowa: Zawierzmy się Jezusowi miłosiernemu jak Maryja: Zróbcie wszystko, cokolwiek wam powie” (J 2,5)

My także prosimy Was Koleżanki i Koledzy Farmaceuci o bezinteresowny dar jakim niech będzie modlitwa w intencji wszystkich pracowników Służby Zdrowia, Duszpasterstwa Służby Zdrowia i Chorych oraz asystentów kościelnych Stowarzyszeń Katolickich zawodów medycznych.

W „Naszym Dzienniku” z dn.6-7.02. na str. 10 (naszdziennik.pl) red. Joanna Tomczak napisała: „Z Ziemi Świętej płynie przesłanie aktualne pod każdą szerokością geograficzną, doskonale wpisujące się w Jubileusz Miłosierdzia. Stojąc wobec tajemnicy cierpienia, w sposób konkretny służąc swoim życiem chorym „którym musimy dać odczuć naszą życzliwość, bliskość materialną i duchową całej wspólnoty chrześcijańskiej”, kontynuujemy misję Chrystusa.

Taką właśnie drogę pokonał cały zastęp świętych,-  Człowiek cierpi w różnych miejscach, niekiedy bardzo cierpi. Wzywa drugiego człowieka. Potrzebuje jego obecności. Czasami onieśmiela nas fakt, że nie potrafimy uleczyć, nie potrafimy pomóc, tak jak czynił to Jezus. Chcemy ukryć nasze zakłopotanie. Ważne jest, aby przyjść, być blisko tego, który cierpi. On być może, więcej jak uzdrowienia potrzebuje obecności człowieka, serca pełnego miłosierdzia, ludzkiej solidarności – zwraca uwagę ks. abp. Zimowski, przewodniczący Papieskiej Rady, koordynator sieci niemal 117 tys. katolickich instytucji skierowanych na pomoc ludziom chorym i cierpiącym na całym świecie.

Ks .Arcybiskup apeluje, aby pracownicy służby zdrowia rozumieli swój zawód przede wszystkim jako powołanie. Wymienia nie tylko lekarzy i pielęgniarki, ale też pracowników aptek, ambulatoriów, szpitali, karetek, klinik, sanatoriów czy domów opieki. Dziękuje także za posługę księży kapelanów, zgromadzeń zakonnych, rodzin chorych i wolontariuszy. – Troska o niepełnosprawnych fizycznie i o ludzi starszych, troska o chorych umysłowo – obszary te, bardziej niż inne obszary życia społecznego, stanowią wskaźnik kultury społeczeństwa i państwa – zaznacza abp. Zimowski, watykański minister zdrowia.

Zachęcam do lektury Orędzia Papieża Franciszka na 24. Światowy Dzień Chorego:

https://w2.vatican.va/content/francesco/pl/messages/sick/documents/papa-francesco_20150915_giornata-malato.html

oraz  strona Duszpasterstwa Służby Zdrowia Katowice – http://dsz.katowice.pl/news.php i strona Krajowe Duszpasterstwo Służby Zdrowia – http://kdsz.pl/page.php?68

Modlitwa za Służbę Zdrowia

    Panie Jezu Chryste, który przeszedłeś przez ziemię, wszystkim czyniąc dobrze, spraw, aby każdy lekarz, farmaceuta, diagnosta laboratoryjny, pielęgniarka i pozostali pracownicy służby zdrowia swoją troskliwością i serdecznością budzili w chorych nadzieję powrotu do zdrowia. Spraw, aby pamiętali, że ich praca jest służbą Tobie. Obdarz ich zdrowiem, cierpliwością  i dobrocią, aby przez ich pomoc wszyscy poznawali dobroć Twoją.

Panie, który pochwaliłeś miłosiernego Samarytanina za to, że nie ominął cierpiącego człowieka, spraw, aby wszyscy farmaceuci, tak samo troskliwie opiekowali się chorymi. Niech w każdym chorym potrafią dojrzeć cierpiącego Chrystusa. Obdarz ich swoim miłosierdziem, aby z sercem spełniali posługę, gdyż wtedy cierpienie mniej boli i budzi się nadzieja wyzdrowienia. Obdarzaj ich dobrocią, łagodnością w słowach, cierpliwością i uśmiechem.         I spraw, aby okazując miłosierdzie chorym dostąpili kiedyś Twego miłosierdzia. Amen.

Modlitwa na 24. Światowy Dzień Chorego

Panie, Jezu, Ty jesteś Obliczem Miłosiernego Ojca !

W swoim ziemskim życiu troszczyłeś się o cierpiących, wiele razy uzdrawiałeś chorych, przywracałeś rodzinom radość.

Myślą i sercem przenosimy się do Nazaretu, Twojego domu, w którym Twoja Matka powiedziała znamienne „Tak” zmieniając historię świata. Stałeś się Emmanuelem, Bogiem z nami !  Wielu chorych przybywa tutaj z całego świata, szukając miłości, nadziei oraz pocieszenia.

Pokorni i szukający pomocy, powierzamy Maryi, Twojej Matce, nasze lęki i cierpienia, naszą samotność, abyś za Jej wstawiennictwem zamienił je w wino radości, tak jak zamieniłeś wodę w Kanie Galilejskiej.

Niepokalana Dziewico, troskliwa Matko, Ty dostrzegasz potrzeby twoich dzieci, które nie mają już wina pocieszenia i nadziei. Niewiasto wytrwała pod Krzyżem aż do końca: Tobie powierzamy nasze cierpienia i słabości oraz tych wszystkich, którzy je leczą.

   Ty, która zwracasz się również do nas: „Zróbcie wszystko, cokolwiek wam powie”, naucz nas, jak być posłusznymi Twojemu Synowi. Przygarnij nas i zachowaj przy Twoim Niepokalanym Sercu, aby z Toba wychwalać Miłosierdzie Boże.

   Uzdrowienie chorych, módl się za nami !

   Matko Miłosierdzia, módl się za nami !

   Święta Mario Alfonsino Ghattas, módl się za nami !

   Święta Mario od Jezusa Ukrzyżowanego Baourady, módl się za nami !

   Amen.

                 Roku Jubileuszowym zorganizowaliśmy z okazji Światowego Dnia Chorego pielgrzymkę farmaceutów do Rzymu. Zostaliśmy przyjęci przez naszego ukochanego Ojca Świętego Jana Pawła II na audiencji prywatnej w Sali Klementyńskiej. Papież pobłogosławił przywiezione przez nas dwie kopie obrazu świętych Kosmy i Damiana, patronów farmaceutów i lekarzy oraz Modlitwę Farmaceuty, która była owocem Pielgrzymki Farmaceutów z okazji XXV- lecia Pontyfikatu w 1998 roku. Jeden z obrazów został w Rzymie (znajduje się obecnie w Domu Polskim) a drugi znalazł swe miejsce w Kościele pw. Miłosierdzia Bożego w Sosnowcu w bezpośrednim sąsiedztwie Wydziału Farmaceutycznego Śląskiego Uniwersytetu Medycznego, przy ul. Jagiellońskiej 2. Pod tym obrazem umieściliśmy naszą Modlitwę Farmaceuty. Każdego roku w święto patronalne naszego zawodu, przypadające na 27 września, uczestniczymy we Mszy św. w intencji farmaceutów i osób związanych   z nauką i zawodem. Serdecznie zapraszamy !

Pragniemy zaproponować Koleżankom i Kolegom Farmaceutom kolejną Pielgrzymkę do Rzymu na XXV Światowy Dzień Chorego, w dniach: 7 – 14.02.2017r. Mamy nadzieję, że zostaniemy przyjęci przez Ojca Świętego Franciszka i Ks.abpa Zygmunta Zimowskiego, przewodniczącego Papieskiej Rady Arcivescovo,  PRESIDENTE DEL PONTIFICIO CONSIGLIO PER GLI OPERATORI SANITARI (PER LA PASTORALE DELLA SALUTE)  00193 Roma, Via Conciliazione 3

Piotr Klima
Stowarzyszenie Farmaceutów Katolickich Polski
mail: klimafarm@wp.pl

 


 

Światowy Dzień Chorego – święto chrześcijańskie obchodzone corocznie 11 lutego, ustanowione przez papieża Jana Pawła II w dniu 13 maja 1992 roku w liście do przewodniczącego Papieskiej Rady ds. Duszpasterstwa Służby Zdrowia kardynała Fiorenza Angeliniego. Miało to miejsce w 75. rocznicę objawień fatimskich i w 11. rocznicę zamachu na życie świętego papieża.

Podziel się !
  • Nowy Lek
Pokaż przyciski
Ukryj przyciski