PharmaExpert – podsumowanie rynku aptecznego za grudzień 2015

Wartość sprzedaży statystycznej apteki w grudniu br. wyniosła 190,5 tys. PLN i była niższa o 1,50% od wartości sprzedaży osiągniętej przez apteki w grudniu 2014r. Natomiast całkowita wartość sprzedaży rynku aptecznego wyniosła 2 786 mln PLN i była większa o 1,62% od sprzedaży w analogicznym okresie poprzedniego roku.

Średnia wartość sprzedaży dla statystycznej apteki w grudniu zwiększyła się w przypadku wszystkich segmentów rynku w porównaniu do analogicznego okresu ubiegłego roku. Dla produktów w sprzedaży odręcznej była wyższa o 0,69%, a dla leków pełnopłatnych wzrosła o 1,12%. Najwyższą sprzedaż względem grudnia 2014 osiągnięto w segmencie leków refundowanych – wzrost o 3,00%. Natomiast w porównaniu do listopada 2015r. statystyczna apteka odnotowała wyraźny wzrost wartości – była ona wyższa o 13,70%. Wzrost był widoczny we wszystkich segmentach rynku. Wartość sprzedaży leków pełnopłatnych zwiększyła się o 11,58%, leków refundowanych wzrosła o 13,18%, a produktów dostępnych w sprzedaży odręcznej była wyższa aż o 15,84% względem poprzedniego miesiąca bieżącego roku.

Średnia cena produktów leczniczych sprzedawanych w aptece w grudniu 2015r. wyniosła 17,53 PLN. Średnia cena zwiększyła się wobec poprzedniego miesiąca o 1,21%, a względem analogicznego okresu 2014r. wzrosła o 3,62%. W porównaniu do grudnia ub. r. ceny wzrosły dla segmentu leków refundowanych zaledwie o 0,45%, dla leków pełnopłatnych na receptę cena była wyższa o 4,56%, a w sprzedaży odręcznej zwiększyła się o 4,08%. Natomiast względem listopada 2015r. wzrost cen był mniejszy. Średnia cena produktów w sprzedaży odręcznej zwiększyła się o 2,00%, a dla leków refundowanych cena była wyższa o 1,20%. Natomiast średnia cena leków pełnopłatnych zwiększyła się tylko o 0,53% względem analogicznego miesiąca ub. r.

Średnia marża apteczna w grudniu 2015r. wyniosła 25,10% i była niższa od marży w analogicznym okresie 2014r. o 0,81 pp. W porównaniu do listopada 2015r. marża spadła o 0,84 pp.

Wartość sprzedaży rynku aptecznego w grudniu była o 44,50 mln PLN wyższa niż w analogicznym miesiącu ub. r. Wartość produktów w sprzedaży odręcznej zwiększyła się o 7,70 mln PLN, a sprzedaż leków pełnopłatnych wzrosła o 6,68 mln PLN. Natomiast wartość leków refundowanych była wyższa o 30,30 mln PLN. Nieznacznie mniejsza niż przed rokiem była wartość produktów sprzedawany w ramach importu (wnioski indywidualne), która spadła w tym okresie o 0,26 mln PLN. W porównaniu do listopada 2015 r. wartość rynku aptecznego zwiększyła się o 335,76 mln PLN. Wszystkie segmenty rynku zanotowały znaczny wzrost wartości sprzedaży. Sprzedaż odręczna była wyższa o 154,20 mln PLN, sprzedaż leków refundowanych wzrosła o 121,35 mln PLN, a wartość leków pełnopłatnych zwiększyła się o 62,36 mln PLN względem poprzedniego miesiąca br.

Rynek apteczny za rok 2015 zamknął się wynikiem wyższym niż przed rokiem. Wartość sprzedaży dla całego rynku aptecznego na koniec roku wyniosła 29,9 mld PLN i była wyższa o ponad 1 382 mln PLN (+4,85%) względem wyniku jaki osiągnął rynek apteczny w 2014r. Wzrosła również wartość refundacji leków, która na koniec 2015 r. wyniosła blisko 7,9 mld PLN, tj. o 264 mln PLN (+3,48%) więcej niż wartość refundacji za poprzedni rok. Statystyczna apteka w roku 2015 odnotowała wzrost wartości sprzedaży o 23 tys. PLN wobec roku 2014. Marża apteki spadła średnio o 3,8% przy jednoczesnym wzroście średniej ceny sprzedawanych produktów o 3,5 PLN. W 2015 roku nieznacznie spadła ilość pacjentów odwiedzających aptekę (-0,24%), natomiast wartość sprzedaży przypadająca na pacjenta wzrosła o 1,4 PLN względem 2014 roku i wyniosła 49,57 PLN. Przybyło również aptek w 2015 roku, ich liczba wzrosła o 3,70%.

Opracował: Włoczkowski Adam

Podziel się !
  • Nowy Lek
Pokaż przyciski
Ukryj przyciski