PharmaExpert – podsumowanie rynku aptecznego za październik 2015

Wartość sprzedaży statystycznej apteki w październiku br. wyniosła 185,5 tys. PLN i była wyższa o 1,06% od wartości sprzedaży osiągniętej przez apteki w październiku 2014r. Natomiast całkowita wartość sprzedaży rynku aptecznego wyniosła 2 698 mln PLN i była większa o 5,72% od sprzedaży w analogicznym okresie poprzedniego roku.

Średnia wartość sprzedaży dla statystycznej apteki w październiku zwiększyła się w przypadku wszystkich segmentów rynku w porównaniu do analogicznego okresu ubiegłego roku. Dla produktów w sprzedaży odręcznej była wyższa o 2,71%, dla leków refundowanych wzrosła o 2,76%, a leki pełnopłatne miały wyższą sprzedaż o 3,81% względem października 2014r. Natomiast w porównaniu do września 2015r. statystyczna apteka odnotowała (podobnie jak w poprzednim miesiącu) znaczny wzrost wartości, bo o 9,76%. Wzrost był widoczny we wszystkich segmentach rynku. Wartość sprzedaży leków pełnopłatnych zwiększyła o 9,00%, leków refundowanych wzrosła o 9,55%, a dla produktów dostępnych w sprzedaży odręcznej była wyższa o 9,96% względem poprzedniego miesiąca bieżącego roku.

Średnia cena produktów leczniczych sprzedawanych w aptece w październiku 2015r. wyniosła 17,07 PLN. Średnia cena zwiększyła się wobec poprzedniego miesiąca o 0,28%, a względem analogicznego okresu 2014r. wzrosła o 3,03%. W porównaniu do października ub. r. ceny wzrosły dla segmentu leków refundowanych o 1,51%, dla leków pełnopłatnych na receptę cena była wyższa o 2,66%, a w sprzedaży odręcznej zwiększyła się o 3,83%. Natomiast względem września br. wzrost cen nie był znacznie mniejszy. Ceny leków refundowanych zwiększyły się o 0,47%, ceny produktów w sprzedaży odręcznej wzrosły o 0,63%. Jedynie dla leków pełnopłatnych ceny były niższe o 0,19% niż w analogicznym miesiącu ub. r.

Średnia marża apteczna w październiku 2015r. wyniosła 25,69% i była niższa od marży w analogicznym okresie 2014r. o 2,56 pp. W porównaniu do września 2015r. marża również spadła, ale mniej, bo o 0,42 pp.

Wartość sprzedaży rynku aptecznego w październiku była o 146,05 mln PLN wyższa niż w analogicznym miesiącu ub. r. Wartość sprzedaży produktów w sprzedaży odręcznej zwiększyła się o 55,57 mln PLN, a sprzedaż leków refundowanych wzrosła o 51,47 mln PLN. Natomiast wartość leków pełnopłatnych była wyższa o 35,53 mln PLN. Również wyższa była wartość produktów sprzedawany w ramach importu (wnioski indywidualne), która wzrosła w tym okresie o 3,49 mln PLN. W porównaniu do września 2015 r. wartość rynku aptecznego zwiększyła się o 246,57 mln PLN. Wszystkie segmenty rynku zanotowały wzrost wartości sprzedaży. Sprzedaż odręczna wzrosła o 101,46 mln PLN, sprzedaż leków refundowanych była wyższa o 89,64 mln PLN, a wartość leków pełnopłatnych zwiększyła się o 49,53 mln PLN względem poprzedniego miesiąca br.

Po dziesięciu miesiącach 2015 r. rynek apteczny osiągnął wzrost wartości sprzedaży o 1 249,30 mln PLN, tj. o 5,34% więcej niż w analogicznym okresie ub. r.

Prognoza dla rynku aptecznego na rok 2015 zakłada, iż wartość sprzedaży dla całego rynku aptecznego na koniec roku wyniesie ponad 29,9 mld PLN i będzie wyższa o 5,1% względem wyniku jaki osiągnął rynek apteczny w 2014r. Natomiast przewidywana wartość refundacji leków na koniec 2015 r. wyniesie ponad 7,9 mld PLN, tj. o 4,2% więcej niż wartość refundacji za poprzedni rok.

Opracował: Włoczkowski Adam

Podziel się !
  • Nowy Lek
Pokaż przyciski
Ukryj przyciski