PharmaExpert – podsumowanie rynku aptecznego za sierpień 2015

Wartość sprzedaży statystycznej apteki w sierpniu br. wyniosła 150,5 tys. PLN i była niższa o 0,99% od wartości sprzedaży osiągniętej przez apteki w sierpniu 2014r. Natomiast całkowita wartość sprzedaży rynku aptecznego wyniosła 2 178 mln PLN i była większa o 2,02% od sprzedaży w analogicznym okresie poprzedniego roku.

Średnia wartość sprzedaży dla statystycznej apteki w sierpniu zwiększyła się w przypadku segmentu leków refundowanych, w którym wzrosła o 2,30% w porównaniu do analogicznego okresu ubiegłego roku. Sprzedaż odręczna była niższa o 4,09%, a sprzedaż leków pełnopłatnych na recepty zmniejszyła się o 0,91% względem sierpnia 2014r. W porównaniu do lipca 2015r. statystyczna apteka odnotowała znaczny spadek wartości, bo o 8,23%. Wartość produktów dostępnych w sprzedaży odręcznej była niższa o 5,80%, a sprzedaż leków refundowanych zmniejszyła się o 7,71%. Największy spadek dotyczył segmentu leków pełnopłatnych, którego wartość zmniejszyła się o 12,23% względem poprzedniego miesiąca bieżącego roku.

Średnia cena produktów leczniczych sprzedawanych w aptece w sierpniu 2015r. wyniosła 16,96 PLN. Średnia cena zmniejszyła się wobec poprzedniego miesiąca o 0,08%. Natomiast względem analogicznego okresu 2014r. wzrosła o 3,33%. W porównaniu do sierpnia ub. r. ceny wzrosły dla segmentu leków refundowanych o 2,58%, w sprzedaży odręcznej o 2,48%, a dla leków pełnopłatnych na receptę o 0,78%. Natomiast względem lipca br. ceny były nieznacznie wyższe w każdej z podstawowych kategorii. Ceny leków refundowanych zwiększyły się o 0,03%, leków pełnopłatnych wzrosły o 0,23%, a dla produktów w sprzedaży odręcznej były wyższe o 0,71% niż w analogicznym miesiącu ub. r. Jedynie produkty sprzedawane w ramach importu (wnioski indywidualne) zanotowały spadek średniej ceny o 0,74%. Ten fakt, jak również znaczny spadek zarówno wartości, jak i ilości sprzedaży względem poprzedniego miesiąca spowodował, iż średnia cena była niższa od średniej ceny w lipcu br.

Średnia marża apteczna w sierpniu 2015r. wyniosła 25,73% i była niższa od marży w analogicznym okresie 2014r. o 0,91 pp. W porównaniu do lipca 2015r. marża wzrosła o 0,38 pp.

Wartość sprzedaży rynku aptecznego w sierpniu była o 43,19 mln PLN wyższa niż w analogicznym miesiącu ub. r. Wartość sprzedaży leków refundowanych zwiększyła się o 43,01 mln PLN, a sprzedaż leków pełnopłatnych wzrosła o 9,90 mln PLN. Natomiast wartość produktów w sprzedaży odręcznej była niższa o 10,01 mln PLN. W porównaniu do lipca 2015 r. wartość rynku aptecznego zmniejszyła się o 187,21 mln PLN. Wszystkie segmenty rynku zanotowały spadek wartości sprzedaży. Sprzedaż leków refundowanych była niższa o 66,92 mln PLN, wartość leków pełnopłatnych zmniejszyła się o 65,27 mln PLN, a sprzedaż odręczna spadła o 48,71 mln PLN względem poprzedniego miesiąca br.

Po ośmiu miesiącach 2015 r. rynek apteczny osiągnął wzrost wartości sprzedaży o 1 081,23 mln PLN,
tj. o 5,87% więcej niż w analogicznym okresie ub. r.

Prognoza dla rynku aptecznego na rok 2015 zakłada, iż wartość sprzedaży dla całego rynku aptecznego na koniec roku wyniesie niecałe 29,8 mld PLN i będzie wyższa o 4,5% względem wyniku jaki osiągnął rynek apteczny w 2014r. Natomiast przewidywana wartość refundacji leków na koniec 2015 r. wyniesie blisko 7,9 mld PLN, tj. o 3,9% więcej niż wartość refundacji za poprzedni rok.

Opracował: Włoczkowski Adam

Podziel się !
  • Nowy Lek
Pokaż przyciski
Ukryj przyciski