PharmaExpert – podsumowanie rynku aptecznego za marzec 2015

Wartość sprzedaży statystycznej apteki w marcu br. wyniosła 178,0 tys. PLN i była wyższa o 0,56% od wartości sprzedaży osiągniętej przez apteki w marcu 2014r. Natomiast całkowita wartość sprzedaży rynku aptecznego wyniosła 2 570 mln PLN i była większa o 5,77% od sprzedaży w analogicznym okresie poprzedniego roku.

Średnia wartość sprzedaży dla statystycznej apteki w marcu zwiększyła się w segmentach produktów na receptę w porównaniu do analogicznego okresu ubiegłego roku. Względem marca 2014r. sprzedaż statystycznej apteki wzrosła w przypadku leków refundowanych o 7,16%, a dla leków pełnopłatnych na recepty o 1,84%. Dla produktów dostępnych w sprzedaży odręcznej wartość sprzedaży zmniejszyła się o 5,64%. W porównaniu do lutego 2015r. statystyczna apteka odnotowała wzrost wartości o 0,85%. W tym przypadku również rynek wzrósł na sprzedaży produktów wydawanych na recepty. Sprzedaż leków pełnopłatnych była wyższa o 4,99%. a leków refundowanych zwiększyła się o 4,02%). Natomiast sprzedaż odręczna była niższa o 3,94% od wyników dla tego segmentu w poprzednim miesiącu.

Średnia cena produktów leczniczych sprzedawanych w aptece w marcu 2015r. wyniosła 17,26 PLN. Średnia cena zwiększyła się wobec poprzedniego miesiąca o 2,42%. Natomiast względem analogicznego okresu 2014r. wzrosła o 5,80%. W porównaniu do lutego 2015r. ceny wzrosły we wszystkich segmentach. Dla segmentu sprzedaży odręcznej zwiększyły się o 0,97%, dla leków pełnopłatnych wzrosły o 0,54%, a dla leków refundowanych były wyższe o 0,39%. Względem marca ub. r. ceny również były wyższe w każdej kategorii. Ceny produktów dostępnych w sprzedaży odręcznej wzrosły o 4,16%, ceny leków refundowanych były wyższe o 3,16%, a leków pełnopłatnych zwiększyły się o 1,94%.

Średnia marża apteczna w marcu 2015r. wyniosła 26,15% i była niższa od marży w analogicznym okresie 2014r. o 1,27 pp. W porównaniu do lutego 2015r. marża spadła o 0,49 pp.

Wartość sprzedaży rynku aptecznego w marcu była o 140,11 mln PLN wyższa niż w analogicznym miesiącu ub. r. Wartość sprzedaży leków refundowanych zwiększyła się o 109,31 mln PLN, a leków pełnopłatnych wzrosła o 38,16 mln PLN. Natomiast wartość produktów w sprzedaży odręcznej spadła o 7,69 mln PLN.

W porównaniu do lutego 2015 r. wartość rynku aptecznego zwiększyła się o 32,43 mln PLN. Sprzedaż leków refundowanych była wyższa o 41,43 mln PLN, a leki pełnopłatne wzrosły o 29,65 mln PLN. Natomiast sprzedaż odręczna – podobnie jak względem marca ub. r. – zmniejszyła wartość, w tym przypadku o 36,89 mln PLN. Również na niższym poziomie (spadek o 1,76 mln PLN) była sprzedaż produktów w ramach importu docelowego, która tym razem nie wpłynęła znacznie na zmianę wyniku całego rynku.

Po pierwszym kwartale 2015 r. rynek apteczny osiągnął wzrost wartości sprzedaży o 598,07 mln PLN, tj. 
o 8,46% więcej niż w analogicznym okresie ub. r.

Prognoza dla rynku aptecznego na rok 2015 zakłada, iż wartość sprzedaży dla całego rynku aptecznego na koniec roku wyniesie ponad 30,0 mld PLN i będzie wyższa o 5,4% względem wyniku jaki osiągnął rynek apteczny w 2014r. Natomiast przewidywana wartość refundacji leków na koniec 2015 r. wyniesie blisko 8,0 mld PLN, tj. o 5,6% więcej niż wartość refundacji za poprzedni rok.

Opracował: Włoczkowski Adam

Podziel się !
  • Nowy Lek
Pokaż przyciski
Ukryj przyciski