PharmaExpert – podsumowanie rynku aptecznego za styczeń 2015

Wartość sprzedaży statystycznej apteki w styczniu br. wyniosła 178,5 tys. PLN i była wyższa o 2,59% od wartości sprzedaży osiągniętej przez apteki w styczniu 2014r. Natomiast całkowita wartość sprzedaży rynku aptecznego wyniosła 2 558 mln PLN i była większa o 7,40% od sprzedaży w analogicznym okresie poprzedniego roku.

Średnia wartość sprzedaży dla statystycznej apteki w styczniu zwiększyła się we wszystkich segmentach leków w porównaniu do analogicznego okresu ubiegłego roku. Względem stycznia 2014r. sprzedaż statystycznej apteki wzrosła najwięcej w przypadku leków refundowanych (+5,21%). Dla produktów w sprzedaży odręcznej wartość sprzedaży zwiększyła się o 1,44%, a leków pełnopłatnych na receptę wzrosła o 0,46%. W porównaniu do grudnia 2014r. statystyczna apteka odnotowała spadek wartości o 7,03%. Sprzedaż leków refundowanych zmniejszyła się o 9,98%, a produktów w sprzedaży odręcznej spadła o 8,58%. Wartość leków pełnopłatnych zmniejszyła się o 4,40%.

Średnia cena produktów leczniczych sprzedawanych w aptece w styczniu 2015r. wyniosła 16,63 PLN. Średnia cena zmniejszyła się wobec poprzedniego miesiąca o 1,69%. Natomiast względem analogicznego okresu 2014r. wzrosła o 1,91%. W porównaniu do grudnia 2014r. ceny dla segmentu leków refundowanych zmniejszyły się o 2,02%, a dla produktów w sprzedaży spadły o 0,07%. Natomiast dla leków pełnopłatnych średnia cena była wyższa o 1,08%. Względem stycznia ub. r. ceny wzrosły w każdej kategorii. Ceny leków refundowanych były wyższe o 3,23%, a leków pełnopłatnych wzrosły o 2,32%. Nieznaczny wzrost cen nastąpił również w segmencie sprzedaży odręcznej (+0,87%).

Średnia marża apteczna w styczniu 2015r. wyniosła 26,15% i była niższa od marży w analogicznym okresie 2014r. o 1,11 pp. W porównaniu do grudnia 2014r. marża wzrosła o 0,24 pp.

Wartość sprzedaży rynku aptecznego w styczniu była o 171,18 mln PLN wyższa niż w analogicznym miesiącu ub. r. Wartość sprzedaży leków refundowanych zwiększyła się o 84,09 mln PLN, a produktów w sprzedaży odręcznej wzrosła o 62,74 mln PLN. Wartość leków pełnopłatnych była wyższa o 26,82 mln PLN.

W porównaniu do grudnia 2014 r. wartość rynku aptecznego zmniejszyła się o 183,83 mln PLN. Wartość sprzedaży leków refundowanych była niższa o 97,74 mln PLN, a leków pełnopłatnych spadła o 49,08 mln PLN. Wartość produktów z segmentu sprzedaży odręcznej zmniejszyła się o 45,52 mln PLN wobec wyników poprzedniego miesiąca.

Prognoza dla rynku aptecznego na rok 2015 zakłada, iż wartość sprzedaży dla całego rynku aptecznego na koniec roku wyniesie blisko 29,8 mld PLN i będzie wyższa o blisko 4,7% względem wyniku jaki osiągnął rynek apteczny w 2014r. Natomiast przewidywana wartość refundacji leków na koniec 2015 r. wyniesie ponad 7,9 mld PLN, tj. o 4,6% więcej niż wartość refundacji za poprzedni rok.

Opracował: Włoczkowski Adam

Podziel się !
  • Nowy Lek
Pokaż przyciski
Ukryj przyciski