PharmaExpert – podsumowanie rynku aptecznego za wrzesień 2014

Wartość sprzedaży statystycznej apteki we wrześniu br. wyniosła 172,0 tys. PLN i była wyższa o 2,08% od wartości sprzedaży osiągniętej przez apteki we wrześniu 2013r. Natomiast całkowita wartość sprzedaży rynku aptecznego wyniosła 2 429 mln PLN i była większa o 5,58% od sprzedaży w analogicznym okresie poprzedniego roku.

Średnia wartość sprzedaży dla statystycznej apteki we wrześniu wzrosła we wszystkich segmentach rynku w porównaniu do analogicznego miesiąca poprzedniego roku. W porównaniu do września 2013r. sprzedaż statystycznej apteki zwiększyła się dla leków refundowanych o 7,37%. W przypadku leków pełnopłatnych na receptę wartość sprzedaży wzrosła o 5,78%, a dla sprzedaży odręcznej zwiększyła się o 3,78% wobec analogicznego okresu ub. r. W porównaniu do sierpnia 2014r. statystyczna apteka odnotowała wzrost wartości o 13,77%. Wzrost objął wszystkie segmenty rynku. Sprzedaż leków refundowanych zwiększyła się o 11,76%, a sprzedaż leków pełnopłatnych wzrosła o 11,70% Największy wzrost względem sierpnia br. odnotowała sprzedaż odręczna, której wartość zwiększyła się o 16,98%.

Średnia cena produktów leczniczych sprzedawanych w aptece we wrześniu 2014r. wyniosła 16,43 PLN. Średnia cena wzrosła wobec poprzedniego miesiąca zaledwie o 0,09%, a względem analogicznego okresu 2013r. zwiększyła się o 0,18%. W porównaniu do sierpnia 2014r. ceny zmniejszyły się dla segmentu leków refundowanych o 0,66%, dla leków na receptę pełnopłatną były niższe o 0,62%, natomiast dla produktów w sprzedaży odręcznej spadły o 0,31%. Nieznaczny wzrost cen dla całego rynku wobec poprzedniego miesiąca, wynikał ze zwiększenia się cen dla pozostałych produktów w obrocie aptecznym, tj. dla produktów z importu docelowego. Względem września ub. r. ceny wzrosły dla segmentu leków refundowanych (+0,76%) i w sprzedaży odręcznej (+1,46%). Natomiast ceny dla leków pełnopłatnych zmniejszyły się wobec analogicznego okresu ub. r. o 0,92%.

Średnia marża apteczna we wrześniu 2014r. wyniosła 26,76% i była niższa od marży w analogicznym okresie 2013r. o 1,72 pp. W porównaniu do poprzedniego miesiąca br. marża wzrosła o 0,11 pp.

Wartość sprzedaży rynku aptecznego we wrześniu była o 128,29 mln PLN wyższa niż w analogicznym miesiącu ub. r. Wartość leków refundowanych zwiększyła się o 61,01 mln PLN. Produkty w sprzedaży odręcznej wzrosły o 36,25 mln PLN, a wartość sprzedaży leków pełnopłatnych była wyższa o 28,80 mln PLN niż we wrześniu ub. r. W porównaniu do sierpnia 2014 r. wartość rynku aptecznego zwiększyła się o 294,04 mln PLN. Produkty w sprzedaży odręcznej zanotowały wzrost wartości sprzedaży o 144,46 mln PLN wobec wyników poprzedniego miesiąca. Leki refundowane zwiększyły wartości sprzedaży o 93,50 mln PLN, a leki pełnopłatne na receptę wzrosły o 55,22 mln PLN.

Od początku bieżącego roku wartość całego rynku wzrosła o 482 mln PLN (+2,37%) względem wyniku rynku osiągniętego w analogicznym okresie ub. r. W III kwartale br. rynek wzrósł o 3,40% wobec III kwartału ub. r. Natomiast był niższy od wyniku z II kwartału br. (3,62%) o 0,22 pp.

Prognoza dla rynku na rok 2014 jest nieznacznie niższa od prognozy z poprzedniego miesiąca. Zakłada, iż wartość sprzedaży dla całego rynku aptecznego na koniec roku wyniesie ponad 28,5 mld PLN i będzie wyższa o 2,9% (-0,1%) względem wyniku jaki osiągnął rynek apteczny w 2013r. Natomiast przewidywana wartość refundacji leków na koniec 2014 r. wyniesie ponad 7,5 mld PLN, tj. o 5,6% (-0,6%) więcej niż wartość refundacji za poprzedni rok.

Opracował: Włoczkowski Adam

Podziel się !
  • Nowy Lek
Pokaż przyciski
Ukryj przyciski