PharmaExpert – podsumowanie rynku aptecznego za lipiec 2014

Wartość sprzedaży statystycznej apteki w lipcu br. wyniosła 165,5 tys. PLN i była wyższa o 1,53% od wartości sprzedaży osiągniętej przez apteki w lipcu 2013r. Natomiast całkowita wartość sprzedaży rynku aptecznego wyniosła 2 311 mln PLN i była większa o 4,08% od sprzedaży w analogicznym okresie poprzedniego roku.

Średnia wartość sprzedaży dla statystycznej apteki w lipcu wzrosła we wszystkich segmentach rynku w porównaniu do analogicznego miesiąca poprzedniego roku. W porównaniu do lipca 2013r. sprzedaż statystycznej apteki zwiększyła się dla leków refundowanych o 2,17%. W przypadku leków pełnopłatnych na receptę wartość sprzedaży wzrosła o 1,09%, a dla sprzedaży odręcznej zwiększyła się o 1,05% wobec analogicznego okresu ub. r. W porównaniu do czerwca 2014r. statystyczna apteka odnotowała wzrost wartości o 1,22%. Wzrost objął wszystkie segmenty rynku. Sprzedaż leków refundowanych zwiększyła się o 2,04%, a leków pełnopłatnych wzrosła o 1,02%. Również sprzedaż odręczna zwiększyła się względem czerwca br., choć w tym wypadku wzrost był nieznaczny, bo zaledwie o 0,16%.

Średnia cena produktów leczniczych sprzedawanych w aptece w lipcu 2014r. wyniosła 16,54 PLN. Średnia cena wzrosła zarówno wobec poprzedniego miesiąca (+0,36%), jak i analogicznego okresu 2013r. (+0,45%). Względem czerwca 2014r. ceny zwiększyły się dla segmentów leków na receptę pełnopłatną (+0,90%) oraz dla leków refundowanych (+0,99%). Natomiast dla sprzedaży odręcznej nastąpił spadek cen o 0,51%. Względem lipca ub. r. ceny wzrosły dla segmentu sprzedaży odręcznej (+1,02%), a spadły dla leków refundowanych (-1,02%) i nieznacznie dla leków pełnopłatnych (-0,02%).

Średnia marża apteczna w lipcu 2014r. wyniosła 26,42% i była niższa od marży w analogicznym okresie 2013r. o 0,74 pp. W porównaniu do poprzedniego miesiąca br. marża wzrosła zaledwie o 0,01 pp.

Wartość sprzedaży rynku aptecznego w lipcu była o 90,66 mln PLN wyższa niż w analogicznym miesiącu ub. r. Wartość sprzedaży leków refundowanych zwiększyła się o 39,59 mln PLN. Produkty w sprzedaży odręcznej wzrosły o 31,08 mln PLN, a wartość sprzedaży leków pełnopłatnych była wyższa o 18,08 mln PLN. niż w lipcu ub. r. W porównaniu do czerwca 2014 r. wartość rynku aptecznego zwiększyła się o 40,03 mln PLN. Leki refundowane zanotowały zwiększenie wartości sprzedaży o 22,02 mln PLN. Leki pełnopłatne na receptę wykazały sprzedaż wyższą o 7,93 mln PLN, a produkty w sprzedaży odręcznej wzrosły o 6,19 mln PLN wobec wyników poprzedniego miesiąca.

Od początku bieżącego roku wartość całego rynku wzrosła o 347 mln PLN (+2,18%) względem wyniku rynku osiągniętego w analogicznym okresie ub. r. O wzroście zadecydowały wyniki drugiego kwartału br., który zanotował wynik +3,62% (pierwszy kwartał zamknął się wzrostem +0,21%).

Prognoza dla rynku na rok 2014 jest ponownie wyższa od prognozy z poprzedniego miesiąca. Zakłada, iż wartość sprzedaży dla całego rynku aptecznego na koniec roku wyniesie 28,5 mld PLN i będzie wyższa o 2,8% (+0,2%) względem wyniku jaki osiągnął rynek apteczny w 2013r. Natomiast przewidywana wartość refundacji leków na koniec 2013 r. wyniesie ponad 7,4 mld PLN, tj. o 5,0% (+0,4%) więcej niż wartość refundacji za poprzedni rok.

Opracował: Włoczkowski Adam

Podziel się !
  • Nowy Lek
Pokaż przyciski
Ukryj przyciski