PharmaExpert – podsumowanie rynku aptecznego za lipiec 2012

Wartość sprzedaży statystycznej apteki w czerwcu br. wyniosła 146 tys. PLN i była niższa o 5,28% od wartości sprzedaży za lipiec 2011r. Natomiast całkowita wartość sprzedaży rynku aptecznego wyniosła 1 998 mln PLN i była o 3,88% niższa niż w analogicznym okresie 2011 r.

Średnia wartość sprzedaży dla statystycznej apteki była niższa względem analogicznego okresu 2011r. mimo, iż zarówno sprzedaż odręczna, jak i leki pełnopłatne na receptę wykazały wzrost wartości sprzedaży. Ale wielkość spadku wartości sprzedaży leków refundowanych w lipcu była na tyle duża, że cały rynek wykazał niższą wartość sprzedaży. Wzrost wartości sprzedaży w czerwcu były niestety chwilowy. Spadki wartości sprzedaży w okresie wakacji nie są niczym nowym, jednakże wielkość sprzedaży w lipcu była bardzo niska – niższa była jedynie w styczniu br. Podobnie jak w poprzednich miesiącach decydującą rolę w kształtowaniu się wysokości sprzedaży w aptekach mają leki refundowane. W lipcu sprzedaż leków refundowanych była niższa o 21,07% względem czerwca br. i o 24,18% względem lipca ub. r. W przypadku leków refundowanych statystyczna apteka miała sprzedaż mniejszą o 14,17 tys. PLN niż w czerwcu i 16,92 tys. PLN niż w analogicznym okresie ub. r. Produkty dostępne w sprzedaży odręcznej w obydwu przypadkach uzyskały wzrost wartości sprzedaży. O ile względem poprzedniego miesiąca była to zaledwie o 0,33% większa sprzedaż, to w przypadku lipca ub. r. wartość sprzedaży tego segmentu wzrosła o 8,28%. Natomiast leki pełnopłatne wydawane na receptę w porównaniu do lipca ub. r. wzrosły aż o 14,62%, to wobec czerwca br. ich sprzedaż spadła o 8,70%. 

Średnia cena produktów leczniczych sprzedawanych w aptece w lipcu 2012r. wyniosła 15,93 PLN i była niższa o 0,70 PLN (-4,19%) niż przed miesiącem. W porównaniu do analogicznego okresu 2011r. średnia cena zmalała o 0,27 PLN (-1,64%). Względem lipca ub. r. ceny spadły w segmencie leków refundowanych o 0,31%, a w segmencie leków pełnopłatnych na receptę o 3,41%. Jedynie ceny w sprzedaży odręcznej wzrosły o 7,53%. Natomiast w porównaniu do czerwca br. ceny wzrosły dla segmentu leków refundowanych (+0,69%) i leków pełnopłatnych (+1,96%). Natomiast dla sprzedaży odręcznej cena zmalała o 0,87%. Średnia marża apteczna w lipcu 2012r. wyniosła 26,23% i była wyższa od marży z lipca ub. r. o 0,76 pp. W porównaniu do poprzedniego miesiąca br. marża również wzrosła, w tym przypadku o 0,40 pp.

Wartość sprzedaży rynku aptecznego w lipcu była o 235 mln PLN mniejsza niż przed miesiącem i o blisko 81 mln PLN mniejsza niż w analogicznym miesiącu ub. r. Spadek wartości sprzedaży wpłynął na zmianę prognozy na koniec 2012 r. Obecnie dla całego rynku szacuje się, iż rok 2012 zamknie się kwotą 26,9 mld PLN, tj. ok. 3,8% mniejszą niż w ub. r. Natomiast w przypadku refundacji prognoza ta zakłada, iż na koniec roku osiągnie ona wartość 7,3 mld PLN, czyli o 16,1% mniejszą wartość niż w 2011r. Należy się spodziewać, iż sierpień również będzie na niskim poziomie, co negatywnie wpłynie na już i tak niekorzystne prognozy na ten rok.

Opracował: Włoczkowski Adam

Podziel się !
  • Nowy Lek
Pokaż przyciski
Ukryj przyciski