PharmaExpert – podsumowanie rynku aptecznego za czerwiec 2012

Wartość sprzedaży statystycznej apteki w czerwcu br. wyniosła 163 tys. PLN i była wyższa o 3,73% od wartości sprzedaży za czerwiec 2011r. Natomiast całkowita wartość sprzedaży rynku aptecznego wyniosła 2 233 mln PLN i była o 6,06% wyższa niż w analogicznym okresie 2011 r.

Średnia wartość sprzedaży dla statystycznej apteki była wyższa względem analogicznego okresu 2011r. Jedynie sprzedaż leków refundowanych w czerwcu była słabsza niż w czerwcu ub. r. (-7,73%). Niekorzystny bilans sprzedaży względem poprzedniego roku zmienia się, O ile po pierwszym kwartale br. średnia wartość sprzedaży statystycznej apteki wynosiła 154,02 tys. PLN i była o 11,16% niższa od analogicznej sprzedaży w ub. r., to wyniki drugiego kwartału były już zbliżone do zeszłorocznych. Średnia sprzedaży wynosiła 159,86 tys. PLN i była mniejsza od analogicznej z ub. r. o 0,29%. Po pierwszym półroczu średnia wartość sprzedaży była niższa o 9,90 tys. PLN (-5,94%) od ubiegłorocznej . Sprzedaże w kwietniu i maju były jeszcze niższe od spredaży z analogicznych miesięcy ub. r., ale różnica ta wynosiła tylko 1-3%. W czerwcu sprzedaże były po raz pierwszy wyższe (+3,73%) od ubiegłorocznych. Mimo tej zauważalnej, wzrostowej tendencji daleko jeszcze do optymizmu. Przed nami miesiące wakacyjne, które z reguły mają najniższe wyniki sprzedaży w roku.

Średnia cena produktów leczniczych sprzedawanych w aptece w czerwcu 2012r. wyniosła 16,63 PLN i była wyższa o 0,40 PLN (+2,45%) niż przed miesiącem. W porównaniu do analogicznego okresu 2011r. średnia cena wzrosła o 0,43 PLN (+2,65%). Względem czerwca ub. r. ceny spadły w segmencie leków refundowanych o 1,01% a w segmencie leków pełnopłatnych na receptę o 2,87%. Jedynie ceny w sprzedaży odręcznej wzrosły i to znacznie, bo o 10,09%. Natomiast w porównaniu do maja br. ceny wzrosły jedynie w przypadku segmentu leków refundowanych (+1,60%). W pozostałych segmentach ceny były niższe od cen z maja br. Cena leków pełnopłatnych spadła o 0,64%, a sprzedaży odręcznej zmalała o 1,23%. Średnia marża apteczna w czerwcu 2012r. wyniosła 25,83% i była niższa od marży z czerwca ub. r. o 0,20 pp. W porównaniu do poprzedniego miesiąca br. marża również spadła, tym razem o 0,48 pp.

Wartość sprzedaży rynku aptecznego w czerwcu była o 96 mln PLN większa niż przed miesiącem i o 128 mln PLN większa niż w analogicznym miesiącu ub. r. W czerwcu br. rynek zanotował po raz drugi (po kwietniu) w tym kwartale wyższe wyniki niż w analogicznym okresie ub.r . O ile po pierwszym kwartale br. wartość sprzedaży rynku była niższa o 9,15% od ubiegłorocznej, to drugi kwartał br. (głównie za sprawą czerwca) był już wyższy o 1,98% niż w analogicznym okresie ub. r. Jednakże bilans pierwszych 6 miesięcy roku zamyka się kwota niższą o 511 mln PLN niż analogiczny okres 2011r. (-3,81%).Wzrost wartości sprzedaży wpłynął nieznacznie na zmianę prognozy na koniec 2012 r. Obecnie dla całego rynku szacuje się, iż rok 2012 zamknie się kwotą 27,1 mld PLN, tj. ok. 3,1% mniejszą niż w ub. r. Natomiast w przypadku refundacji prognoza ta zakłada, iż na koniec roku osiągnie ona wartość 7,4 mld PLN, czyli o 14,7% mniejszą wartość niż w 2011r. Następne dwa miesiące z reguły nie wnosiły zbyt dużych zmian na rynku, dlatego znaczące dla wyników całego roku będą zapewne pozostałe cztery miesiące drugiego półrocza.

Opracował: Włoczkowski Adam

Podziel się !
  • Nowy Lek
Pokaż przyciski
Ukryj przyciski