PharmaExpert – podsumowanie rynku aptecznego za listopad 2011

Wartość sprzedaży statystycznej apteki w listopadzie 2011r. wyniosła 180,9 tys. PLN i była wyższa o 8,26% od wartości sprzedaży za listopad 2010 r. Natomiast całkowita wartość sprzedaży rynku aptecznego wyniosła 2 471 mln PLN i była o 11,12% większa niż w analogicznym okresie 2010 r.  

Średnia wartość sprzedaży dla statystycznej apteki zanotowała wzrost względem analogicznego okresu ub. r. Średnia wartość sprzedaży na aptekę była wyższa o 13,80 tys. PLN (+8,26%). Na poziomie statystycznej apteki wzrost wartości sprzedaży zanotowały wszystkie segmenty leków. Leki refundowane zwiększyły średnią wartość sprzedaży o 5,96 tys. PLN (+7,80%), sprzedaż odręczna o 5,68 tys. PLN (+9,63%), a segment leków pełnopłatnych o 2,17 tys. PLN (+6,81%). Natomiast w porównaniu do października br. statystyczna apteka zarobiła mniej o 0,91 tys. PLN (-0,50%). Jedynie segment leków refundowanych zanotował wzrost wartości sprzedaży statystycznej apteki o 3,03 tys. PLN (+3,83%). Natomiast sprzedaż odręczna spadła o 3,69 tys. PLN (-5,40%), a leków pełnopłatnych o 0,26 tys. PLN (-0,76%).   

Średnia cena produktów leczniczych sprzedawanych w aptece w listopadzie 2011r. wyniosła 16,70 PLN i była wyższa o 0,30 PLN (+1,84%) niż przed miesiącem. W porównaniu do analogicznego okresu ub. r. średnia cena była wyższa o 0,52 PLN (+3,23%). Względem listopada ub. r. ceny wzrosły w segmencie sprzedaży odręcznej (+6,06%), jak również i w segmencie leków pełnopłatnych (+2,02%). Jedynie segment leków refundowanych  zanotował nieznaczny spadek cen, tj. o 0,06%. W porównaniu do października br. ceny wzrosły dla sprzedaży odręcznej (+0,28%). Natomiast pozostałe ceny były niższa niż przed miesiącem. Leki refundowane zanotowały spadek średniej ceny o 0,11%, a leki pełnopłatne na receptę o 0,15%.Natomiast średnia marża apteczna w listopadzie br. wyniosła 26,16% i była niższa od marży z października br. o 0,96 pp. W porównaniu do listopada ub. r. marża była niższa o 2,04 pp.

Wartość sprzedaży rynku aptecznego do listopada 2011 była wyższa o 3,07% (+741 mln PLN) względem analogicznego okresu ub. r. W wynikach listopada nie ma niespodzianek. Wysoki wzrost wartości sprzedaży wobec analogicznego okresu ub. r. nie jest zaskakujący z uwagi na punkt odniesienia (niska baza). Również niewielki wzrost rynku względem października br. też nie zaskakuje, gdyż łagodna pogoda przekłada się na słabszą sprzedaż odręczną. Szczególnie zauważalne jest to na produktach na grypę i przeziębienia, które w tym okresie zazwyczaj odpowiadają za znaczną część wzrostu całego rynku. Jedynie dzięki zmianom w wykazach leków refundowanych nastąpił wzrost sprzedaży leków refundowanych, co skutkowało  wzrostem całego rynku wobec poprzedniego miesiąca br. Wyniki listopada zawyżyły jednak na prognozie wartości sprzedaży całego rynku na koniec roku 2011. Ostatnia prognoza zakłada, iż rynek osiągnie w tym roku 27,6 mld PLN, co oznacza, że wzrost wyniesie 3,0% (wobec 2,7% z poprzedniej prognozy). 

Opracował: Włoczkowski Adam

Podziel się !
  • Nowy Lek
Pokaż przyciski
Ukryj przyciski