PharmaExpert – podsumowanie rynku aptecznego za styczeń 2010

PharmaExpert – podsumowanie rynku aptecznego za styczeń 2010

Wartość sprzedaży statystycznej apteki w styczniu 2010r. wyniosła 157,45 tys. PLN i była niższa o 9,01% od wartości sprzedaży w styczniu 2009r. Natomiast całkowita wartość sprzedaży rynku aptecznego w styczniu br. wyniosła 2 103 mln PLN, tj. o 10,33% mniej niż w analogicznym okresie 2009r. Tak znaczny spadek wartości sprzedaży względem analogicznego okresu ub. r. wynika przede wszystkim z wcześniejszym niż w ubiegłym sezonie grypowym szczytem zachorowalności na tą chorobę, jak również na inne choroby układu oddechowego (przeziębienia, zachorowania grypopodobne itp.). Największa liczba osób zachorowała na grypę w listopadzie 2009, co spowodowało, iż styczeń br. miał zdecydowanie niższe sprzedaże leków z segmentów sprzedaży odręcznej , jak również recept pełnopłatnych.

Średnia wartość sprzedaży dla statystycznej apteki w styczniu 2010 w porównaniu do analogicznego okresu ub. r. znacznie spadła. Największy spadek wartości sprzedaży dotknął segment leków pełnopłatnych, który w styczniu miał niższą sprzedaż wartościową o 13,14% względem analogicznego okresu ub. r. Nieco mniejsze, ale również wysokie spadki zanotowały pozostałe segmenty rynku. Segment sprzedaży leków refundowanych spadł o 8,36%, a segment sprzedaży odręcznej spadł o 7,66%. Zmiany te spowodowały, iż udział leków pełnopłatnych w całkowitej wartości sprzedaży rynku spadł o 4,54%. Również duże spadki wartości sprzedaży zanotował rynek względem poprzedniego miesiąca. Całkowita wartość sprzedaży w styczniu br. spadła o 9,04% względem grudnia 2009r. Największy spadek wartości sprzedaży dla segmentów rynku był udziałem segmentu leków refundowanych, dla którego zmniejszyła się średnia miesięczna wartość sprzedaży z 77,7 tys. PLN w grudniu ub. r. do 68,2 tys. PLN w styczniu br., tj. o 12,27%. Pozostałe segmenty rynku również odnotowały duży spadek: segment leków pełnopłatnych spadł o 9,84%, a segment sprzedaży odręcznej o 8,32%.

Średnia cena produktów leczniczych sprzedawanych w aptece w styczniu 2010r. wynosiła 15,55 PLN. Względem analogicznego okresu roku poprzedniego (14,12 PLN) wzrosła o 10,13%, a wobec grudnia 2009r. (15,77 PLN) spadła o 1,40%. W porównaniu do grudnia ub. r. mniejszą średnią ceną wykazał się segment leków refundowanych (-4,17%), natomiast dla pozostałych leków średnia cena wzrosła o 1,23%. Natomiast średnia marża apteczna w styczniu br. w porównaniu do analogicznego okresu ub. r. wzrosła o 0,82 pp, tj. do wartości 27,21%. Względem poprzedniego miesiąca (26,32%) średnia marża wzrosła o 0,89 pp.

Rynek apteczny w 2009r. rozpoczął się od dużego spadku wartości sprzedaży. Jednakże z wyników styczniowych nie można wyprowadzać wniosków, iż tak będzie wyglądał rynek 2010r., gdyż tak znaczny spadek jest wynikiem przesunięcia okresu sezonowych zachorowań, co skutecznie zmieniło poziom sprzedaży w tym okresie. Siłą napędową rozwoju rynku w ostatnich latach był segment sprzedaży odręcznej, który zyskuje coraz większy udział w całkowitej wartości sprzedaży rynku. Przy utrzymaniu tej tendencji i braku większych zmian w segmencie leków refundowanych można prognozować dalszy rozwój rynku. Obecne prognozy na rok 2010 przewidują wzrost rynku o 5-7% względem 2009 roku.

Opracował: Włoczkowski Adam

Podziel się !
  • Nowy Lek
Pokaż przyciski
Ukryj przyciski