PharmaExpert – podsumowanie rynku aptecznego za styczeń 2008

PharmaExpert – podsumowanie rynku aptecznego za Styczeń 2008  

Wartość sprzedaży statystycznej apteki w styczniu 2008 wyniosła 158,3 mln PLN i była wyższa o 11,69% od sprzedaży w styczniu 2006. Natomiast całkowita wartość sprzedaży rynku aptecznego wyniosła 2 069 mln PLN i zanotowała wzrost o 16,06% wobec analogicznego okresu poprzedniego roku.   Na wzrost sprzedaży statystycznej apteki wciąż w dużym stopniu wpływa ma rosnąca sprzedaż odręczna leków. W styczniu wzrosła o 23,46% wobec stycznia 2006, a o 4,56% wobec grudnia 2007. W styczniu udział sprzedaży odręcznej leków wyniósł 35,50% całości sprzedaży statystycznej apteki. Udział ten spadł o 1,18 pp względem grudnia 2007. Głównie z uwagi na zwiększoną w styczniu sprzedaż leków na receptę (zarówno refundowanych i pełnopłatnych).  

Średnia cena dla produktów leczniczych w aptece w wyniosła 13,77 zł i była nieznacznie większa (+ 1,47%) niż w styczniu 2007. Natomiast cena leków refundowanych wzrosła o 3,22% a pozostałych produktów o 5,97%.   Marża apteczna wzrosła – średnio o 0,6 pp względem stycznia 2007 i wynosi obecnie 24,70%. Marża na leki refundowane wzrosła się o 0,3 pp, natomiast dla pozostałych produktów wzrosła o 1,1 pp.  

Wzrost wartości sprzedaży zawdzięczamy – podobnie ja w poprzednich miesiącach – wzrostowi sprzedaży odręcznej produktów leczniczych, ale oprócz tego zauważalny jest wzrost sprzedaży leków na receptę względem grudnia ub.r.

Podziel się !
  • Nowy Lek
Pokaż przyciski
Ukryj przyciski