PharmaExpert – podsumowanie rynku aptecznego za maj 2007

Całkowity obrót rynku aptecznego w maju 2007 wyniósł 1 679 mln PLN i był mniejszy o 2,97% od obrotu w maju ub.r. Natomiast wartość obrotu statystycznej apteki spadła o 5,84%. Ilość aptek w tym okresie wzrosła o 3,05%, co częściowo tłumaczy w/w różnicę na spadku sprzedaży. Również wprowadzone zmiany na listach refundacyjnych (marzec 2007), jak i reakcja pacjentów (zakupy leków) na plany (wprowadzonych) zmian na listach w lipcu ub.r. wpłynęły, iż już drugi miesiąc obserwujemy wyraźny spadek sprzedaży leków refundowanych względem analogicznego okresu ub.r.

W maju br. sprzedaż leków refundowanych była niższa o 11,18% od maja 2006 (na statystycznej aptece spadek ten był jeszcze bardziej wyraźny, sprzedaż spadła o 13,80%). Mniejsza wartość refundacji w statystycznej aptece przekłada się na widoczny od kwietnia b.r. spadek obrotów statystycznej apteki.

Średnia cena leków refundowanych w maju spadła o 1,16% względem maja 2006 (tendencja widoczna od marca b.r.), natomiast marża na leki refundowane w maju 2007 wzrosła względem analogicznego okresu ub.r. O ile od początku roku marża na leki refundowane utrzymuje się na zbliżonym poziomie (18,4%-18,6%), to względem marży w poszczególnych miesiącach ub.r. zauważalna jest tendencja wzrostowa (w maju o 0,5 p.p., tj. 2,65%).

Od początku roku utrzymuje się natomiast wzrost sprzedaży odręcznej w statystycznej aptece (w maju wzrost o 5,99% względem maja ub.r.), natomiast recepty pełnopłatne podlegają częstszym wahaniom (w maju nastąpił spadek o 2,02%).

Podziel się !
  • Nowy Lek
Pokaż przyciski
Ukryj przyciski