PharmaExpert – podsumowanie rynku aptecznego za grudzień 2009

PharmaExpert – podsumowanie rynku aptecznego za grudzień 2009

Wartość sprzedaży statystycznej apteki w grudniu 2009r. wyniosła 175,71 tys. PLN i była wyższa o 4,15% od wartości sprzedaży w grudniu 2008r. Natomiast całkowita wartość sprzedaży rynku aptecznego w grudniu 2009r. wyniosła 2 354 mln PLN, tj. o 2,78% więcej niż w analogicznym okresie 2008r. Nieznaczny wzrost wartości sprzedaży całego rynku w grudniu 2009r. to efekt silnego wzrostu wartości sprzedaży całego rynku w analogicznym okresie poprzedniego roku (wzrost zapadalności na choroby sezonowe, wzrost wartości segmentu sprzedaży odręcznej), jak również spadkiem zachorowań na grypę z jaką mieliśmy do czynienia w listopadzie 2009r. W porównaniu do listopada 2009r. statystyczna apteka osiągnęła w grudniu 2009r. nieznaczny wzrost , tj. wzrosła o 1,47%.

Średnia wartość sprzedaży dla statystycznej apteki w grudniu 2009 w porównaniu do analogicznego okresu ub. r. wzrosła o 4,15%. Największy wzrost wartości był udziałem segmentu sprzedaży odręcznej , która w porównaniu do grudnia 2008r. wzrosła o 7,72% . Segmenty leków na recepty wzrósł nieznacznie: segment leków refundowanych osiągnął w tym okresie czasu wzrost o 2,63%, a segment leków refundowanych wzrósł zaledwie o 0,62%.

Średnia cena produktów leczniczych sprzedawanych w aptece w grudniu 2009r. wynosiła 15,77 PLN. Względem analogicznego okresu roku poprzedniego (14,76 PLN) wzrosła o 6,84% a względem listopada 2009r. (15,19 PLN) wzrosła o 3,82%.W porównaniu do listopada 2009r. najwięcej, bo o 4,39% wzrosła cena sprzedaży odręcznej, natomiast w porównaniu do cen z grudnia 2008r. wzrost cen był rozłożony bardziej równomiernie (najmniejszy wzrost cen przypadł lekom refundowanym). Natomiast średnia marża apteczna w grudniu br. w porównaniu do analogicznego okresu ub.r. wzrosła o 1,83 pp, tj. do wartości 26,32%. Względem poprzedniego miesiąca br. (27,45%) średnia marża spadła o 1,57 pp.

Rynek apteczny w 2009r. skutecznie oparł się kryzysowi zachowując tendencję wzrostową. Wartość sprzedaży całego rynku w 2009r. wyniosła 25 959 mln PLN, tj. o 8,25% więcej niż w 2008r. (23 953 nln PLN). Wzrost ten był co prawda mniejszy niż w 2008r. (wzrost o 11,58% względem 2007r.), ale i tak jest to wyraźny wzrost świadczący o jego sile i możliwościach dalszego rozwoju . Największy wzrost rok do roku osiągnął segment sprzedaży odręcznej, który wzrósł o 13,81%. Natomiast segment leków refundowanych wzrósł o 4,87% a leków pełnopłatnych o 6,68%. Statystyczna apteka w 2009 roku sprzedała leki o wartości 1 912 tys. PLN, co daje średnią 159,41 tys. PLN na miesiąc. W porównaniu do wyników z 2008r. średni obrót apteki wzrósł o 6,74%. W dużej mierze wzrost ten został wypracowany przez segment sprzedaży odręcznej, która wzrosła o12,22% (w IV kwartale wzrost był największy i wyniósł 18,35% – to w związku m.in. z epidemią grypy). Z roku na rok rośnie udział segmentu sprzedaży odręcznej, która jeszcze w 2008 roku stanowiła 33,92% całości rynku, a w 2009r. już 35,66%. I taki kierunek rozwoju zapewne będzie miał miejsce również 2010, jednakże podtrzymanie tempa rozwoju rynku może nie być łatwe.

Opracował: Włoczkowski Adam

Podziel się !
  • Nowy Lek
Pokaż przyciski
Ukryj przyciski