Ukazał się kolejny nr 4 (14) kwiecień 2007 Aptekarza Polskiego – Pisma Naczelnej Izby Aptekarskiej oraz Biuletyn NRA.

Szanowni Państwo!

Z przyjemnością zawiadamiamy, że ukazał się kolejny numer 4 (14) kwiecień 2007 Aptekarza Polskiego – Pisma Naczelnej Izby Aptekarskiej oraz Biuletyn Naczelnej Rady Aptekarskiej nr 18/IV/2007.

Pismo wysyłane jest bezpłatnie do aptek i hurtowni farmaceutycznych.
Koszty druku i pocztowej dystrybucji pisma ponosi Wydawca (NIA) .

Jeśli do Państwa apteki nie dochodzi Aptekarz Polski, to prosimy o poinformowanie o tym fakcie redakcję pisma, podając nazwę apteki i aktualny adres pocztowy.

Tylko na podstawie Państwa informacji będziemy mogli uzupełnić listę wysyłkową.

Adres poczty elektronicznej redakcji: redakcja@aptekarzpolski.pl

Pocztowy adres redakcji:
Naczelna Izba Aptekarska
Redakcja Aptekarza Polskiego,
00-238 Warszawa, ul. Długa 16
www.aptekarzpolski.pl

w imieniu całego Zespołu Redakcyjnego
z wyrazami szacunku Michał Grzegorczyk
Redaktor Wydawca NIA

Aptekarz Polski dostępny jest również on – line
– ZAPRASZAMY DO LEKTURY –
 Aptekarz Polski nr 4 (14) 2007 cz. 1 (968 kb)
 Aptekarz Polski nr 4 (14) 2007 cz. 2 (1015 kb)

Aptekarz Polski – Pismo Naczelnej Izby Aptekarskiej
zawiera treści przeznaczone dla osób uprawnionych
do wystawiania recept lub farmaceutów

Biuletyn Naczelnej Rady Aptekarskiej
dostępny jest również on – line
– ZAPRASZAMY DO LEKTURY –
  Biuletyn Naczelnej Rady Aptekarskiej nr 18/IV/2007 (823 kb)

(mg)

Podziel się !
  • Nowy Lek
Pokaż przyciski
Ukryj przyciski