Ministerstwo Nauki i Informatyzacji rozpoczyna obsługę Biuletynu Informacji Publicznej.

 Z dniem 21 lipca 2005 roku weszła w życie ustawa z 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. Nr 64, poz. 565). Tym samym kompetencje prowadzenia strony głównej Biuletynu Informacji Publicznej: www.bip.gov.pl, przejął minister właściwy do spraw informatyzacji (art. 44).

 Biuletyn Informacji Publicznej to urzędowy publikator teleinformatyczny, składający się z ujednoliconego systemu stron w sieci informatycznej. BIP został stworzony w celu powszechnego udostępniania informacji publicznej.

to urzędowy publikator teleinformatyczny, składający się z ujednoliconego systemu stron w sieci informatycznej. BIP został stworzony w celu powszechnego udostępniania informacji publicznej.

Portal BIP ma za zadanie:

 - służyć Obywatelom Polski – zapewnić im łatwy dostęp do ważnych informacji publicznych

 - udostępnić podmiotom zobowiązanym do tworzenia własnych stron BIP – zbiór informacji, dotyczących Biuletynu Informacji Publicznej oraz sugerowanych rozwiązań praktycznego podejścia do realizacji Ustawy o dostępie do informacji publicznej z dnia 6 września 2001r. (Dz. U. Nr 112, poz. 1198).

 Dostęp do informacji publicznych zawartych w Biuletynie jest możliwy poprzez stronę główną Biuletynu, według menu podmiotowego lub przedmiotowego albo poprzez podmiotowe strony Biuletynu.

 W ciągu najbliższych 12 miesięcy zostanie wydane m.in. nowe rozporządzenie określające szczegółowe wymagania dla ujednoliconego systemu stron BIP.

 Do czasu jego wydania, podmiotowe strony BIP muszą być dalej prowadzone zgodnie ze standardami zawartymi w ciągle obowiązującym rozporządzeniu MSWiA z dnia 17 maja 2002 roku w sprawie Biuletynu Informacji Publicznej (Dz. U. Nr 67, poz. 619).

Koordynator Departamentu Informacji
      i Rejestru Farmaceutów NRA
             Michał Grzegorczyk

Dn. 22.07.2005 r.

Podziel się !
  • Nowy Lek
Pokaż przyciski
Ukryj przyciski